ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

Велика почасна награда за тим RAF Penguins на светском финалу најпрестижнијег информатичког такмичења ICPC у Москви

Легендарни тим RAF Penguins наставља да бриљира на светској такмичарској програмерској сцени!

Тим студената Рачунарског факултета освојио је велику почасну награду (High Honors) на светском финалу ICPC такмичења - најпрестижнијег тимског такмичења у решавању алгоритамских проблема одржаном у Москви.

Тим RAF Penguins остварио је најбољи пласман од свих тимова из Србије до сада на финалима овог престижног такмичења, заузевши 24. место у конкуренцији 117 тимова из целог света. Овај феноменалан резултат забележио је тим који су чинили Алекса Милисављевић и Павле Мартиновић уз пратњу тренера Душана Здравковића, иако је тим био значајно ослабљен јер трећи члан RAF Penguins-a, Алекса Плавшић, није био у могућности да дође у Русију из објективних разлога.

Подсећања ради, сјајан тројац изборио је пласман у овогодишње светско финале ICPC такмичења освојивши треће место на регионалном ICPC такмичењу за југоисточну Европу које је одржано у октобру 2019. године у Букурешту. Првобитно је планирано да се светско финале ICPC такмичења одржи у јуну 2020. године, али је због неповољних епидемиолошких услова одложено и одржано 5. октобра ове године.

Врхунско програмерско знање талентовани студенти Рачунарског факултета показали су и у мају 2021. године на квалификацијама за светско финале ICPC за наредну годину, где су освојили златну медаљу и тиме обезбедили учешће на светском ICPC финалу 2022. године у Бангладешу.

Снимак целог ICPC такмичења у Москви можете погледати овде.

НАСТАВА НА РАЧУНАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

Пре почетка наставе сви студенти су се изјаснили да ли хоће наставу да прате у просторијама Факултета, или преко Zoom платформе од куће. Жеље студената II, III и IV године у потпуности су испуњене, док студенти I године, због превеликог броја заинтересованих, наставу прате на Факултету сваке друге недеље (задовољен критеријум од 4m2 по студенту).

Настава се одржава по унапред утврђеном, уобичајеном распореду. У свим учионицама обезбеђени су екрани по којима може да се пише и који су преузели улогу табли. Оно што се пише по екранима, као и унапред припремљене презентације, видљиве су преко пројектора студентима у учионицама, а студенти који наставу прате од куће виде то на свом екрану и чују глас наставника. И студенти који наставу прате од куће могу да постављају питања, да одговарају на питања наставника и на други начин учествују у настави.

Сваки одржани час аутоматски се снима, тако да је доступан студентима и за касније прегледање.

Рачунарски факултет

Студијски програми

Концептуална уметност

Циљ предмета

Циљ је да студенти сазнају одлике и линије развоја концептуалне уметности. Циљ је да дефинишу концептуални оквир сопствене уметничке праксе.


Исход предмета

Студенти се оспособљавају за концептуално мишљење (у контексту савремене уметности). Одређују се према појму интуиције, узимајући да уметничко дело, као интуитивна и концептуално интересантна игра, тражи луцидан захват апстраховања, а не обликовне плеоназме. Концептуални рад узимају као медијски неограничен (отворен). Узимају да се свако уметничко дело темељи на концептуалном поретку идеја. Посебно, одређују се према хибридној и глобалној природи нових медија.


Садржај предмета

Теоријска настава

Протоконцептуализми; Игра као иронијски (дишановски и витгенштајновски) приступ уметности; Концепт као идеја, појам, замисао, мисаони план, пројекат или програм; Концептуална уметност као ауторефлексивни, аналитички, критички и прототеоријски покрет; Флуксус; Јозеф Бојс; Минимална и постминимална уметност; Концептуална уметност; Контексти и процедуре концептуалне уметности; Постконцептуална уметност; Неоконцептуализам, симулационизам, неекспресионизам; Уметност у доба културе; Уметност и кустоске праксе; Уметник, галерија, музеј; Контекстуално одређење значења уметности. Југословнеска концептуална уметност.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из историје концептуалне уметности и дефинишу сопствене естетске позиције, односно креирају концептуални оквир докторског уметничког пројекта. Врше примену резултата теоријских истраживања концептуалне уметности на одређена подручја савремене (дигиталне) уметности.

Анимација

Циљ предмета

Циљ је да студенти реализују анимације у вези докторског уметничког пројекта. Циљ је да ревидирају и употпуне сазнања о линијама развоја и савременим тенденцијама у анимацији. Циљ је да се оспособе за упоредну анализу анимираних форми у филму и мултимедијалном дизајну.


Исход предмета

Студенти се оспособљавају за евалуацију и квалитативно употпуњавање сопствених поетика у анимацији. Науче да посматрају анимацију у ширем контексту дигиталне уметности, односно мултимедијалног дизајна. Осмишљавају и продукују ауторске радове. Оспособљавају се за критику анимације као аспекта ауторског филма, мултимедијалног дизајна и утилитарног оглашавања.


Садржај предмета

Теоријска настава

Феноменологија покретних слика и основне линије развоја анимације; Анимација: између експерименталне уметности и пропаганде; Анимација и оглашавање; Утилитарне одреднице 2Д и 3Д анимације; Анимација и дигитална уметност; Анимација и мултимедијални производи који се реконфигуришу интерактивним управљањем; Увод у главне филмске теорије; Анимирани филм; Хибридне и интерактивне платформе (анимација и друштвене мреже); Савремени стандарди и могућности пласмана анимације; Анимација: од концепта до продукције; Анимација као аудио-визуелни догађај у стварном или виртуелном простору: индивидуални огледи (развој поетика).

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти анализирају референце из филма, дигиталне уметност и мултимедијалног дизајна, те дефинишу референтно поље (естетске и поетске узоре) сопствених анимација. Раде анимације релевантне за докторски уметнички пројекат.

Корективи облика

Циљ предмета

Циљ је да се студенти оспособе за увођење сопствене уметничке праксе (из домена дигиталне уметности) у контекст амбијенталне уметности (environmental art). Циљ је да се оспособе за сувисло и целисходно уобличавање поставке (дигиталне) уметности у галерисјким и другим изложбеним просторима. Циљ је да испитају однос дигиталне и амбијенталне уметности.


Исход предмета

Студенти поимају амбијент као збирни и напоредни доживљај простора и облика у простору, где се (расветом и распоредом) елемената изискује кретање посматрача, тј. пролажење између, поред или около елемената инсталације, тако да интерактивни дисплеји и сродни медији — надасве са простором као визуелним континуумом — служе да се испровоцира мишљење о природи уметности. Студенти уче да планирају и пројектују бихевиоралне ситуације у вези сазнања и истраживања простора. Уводе се у историју и теорију амбијенталне уметности.


Садржај предмета

Теоријска настава

Појам амбијенталне уметности; Антиципације амбијенталне уметности (Курт Швитерс и Ел Лисицки); Де Стијл и Баухаус; Неодадаистички и флуксус амбијенти; Однос скулпторског и амбијенталног; Амбијенти процесулане уметности (ready-made и land art, светлосни и кинетички амбијенти, звучни амбијенти); Амбијенти минималне и постминималне уметности; Амбијенти концептуалне уметности; Амбијенти вишемедијске уметности; Амбијенти хоризонталне пластике; Амбијенти дигиталне уметности (виртуелни и сајбер простори); Простор, светлост, звук и кретање посматрача као одреднице амбијенталног уметничког дела; Амбијенти у архитектонском ентеријеру; Амбијенти у урбаном простору; Амбијенти у природи; Материјал и облик; Површина као граница материјала; Однос функције и облика; Перцепција облика; Облик и слика; Инсталација (просторни распоред слика, скулптура, објеката и конструкција); Перцептивни перформанс у виртуелном простору; Објекат и наратив; Интерактивни наративи и базе података; Граничне вредности стварног и виртуелног простора.

Студијски истраживачки рад

Кроз студијски истраживачки рад студенти реализују вежбе анализе и конципирања амбијенталних инсталација.

 • Стипендисти Рачунарског факултета 2022/2023.

  Рачунарски факултет и наредне школске године наставља са традицијом стипендирања ученика за бесплатно четворогодишње студирање на РАФ-у. Петнаест матураната је добило стипендију за бесплатно четврогодишње школовање на Рачунарском факултету, док је пет матураната добило полустипендију која подразумева попуст од 50% за четврогодишње школовање на РАФ-у. Ученици су одабрани на основу постигнућа на такмичењима из математике, информатике и физике.

 • РАФ успоставио сарадњу са НИС-ом

  Компанија НИС и Рачунарски факултет Универзитета Унион успоставили су сарадњу у области образовања, истраживања и трансфера знања. Меморандум о сарадњи су потписали Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а и Бојана Димић Сурла, декан Рачунарског факултета. Циљ овог меморандума је повезивање научног рада факултета са пословним активностима НИС-а, што ће допринети научној афирмацији факултета и успешнијем пословању компаније. Меморандумом су предвиђена размена знања и искустава, научна истраживања и научно-консултативне услуге, обуке и тренинзи, учешће у заједничким пројектима, организација узајамних гостујућих предавања, као и укључивање студената у програме НИС-а намењене младима и стручне праксе, у складу са потребама и могућностима компаније. Сарадња НИС-а и Рачунарског факултета одвијаће се и у оквиру мастер програма „Master in Computational Finance (MCF) програм“. Овај програм један је од пионира у интегративном образовању у области рачунарских финансија. Он интегрише финансије, рачунарство, машинско учење и дигиталну трансформацију модерне економије.  

 • RAF IT Days 2022: преко 70 пријављених средњошколаца из 4 државе, предавачи из 6 IT фирми, 18 предавања

  Овогодишњи онлине IT семинар за ученике средње школе RAF IT Days одржан је 2, 3, 9. и 10. априла и по много чему је специфичан. На RAF IT Days 2022 је учествовало чак 6 великих IT компанија чији су представници, многи од њих бивши студенти Рачунарског факултета, одржали предавања средњошколцима. Део RAF IT Даyс 2022 били су Мајкрософт развојни центар Србија, Nordeus, Workpuls, TX Services, MVP Workshop и Zuhlke Engineering. RAF IT Days семинар је ове године добио регионални карактер пријавом великог броја ученика средњих школа из Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине, на шта смо веома поносни. 74 средњошколца имала су прилику да прате 18 предавања врсних IT стручњака из праксе, као и предавача Рачунарског факултета. Поред теоријских и практичних предавања, средњошколци су учествовали и у радионици програмирања.

 • Компанија TX Services додељује стипендије студентима РАФ-а

  Рачунарски факултет са поносом преноси сјајну вест којој ће се посебно обрадовати студенти треће године Рачунарских наука. РАФ је оставарио сарадњу са компанијом TX Services која ће стипендирати два студента која су ове школске године уписана на трећу годину студијског програма Рачунарске науке. Студенти, које након конкурса буде одабарала компанија TX Services, добиће стипендију која износи половину школарине за трећу годину и половину школарине за четврту годину студија. Стипендисте након завршетка четврте године студија очекује прилика за запослење од две године у TX Services где ће имати сјајну прилику да примене знања стечена на факултету и упознају се са реалним пословним окружењем.

 • Компанија mBrainTrain донацијом опреме подржала нови предмет Интерфејс мозак-рачунар на РАФ-у

  Домаћа компанија mBrainTrain дала је подршку извођењу новог предмета на РАФ-у донирањем опреме за мерење мождане активности која је неопходна за рад студената. Студенти Рачунарских наукаРачунарског инжењерства и Мултимедијалног дизајна у наредном семестру имају прилику да одаберу нови изборни предмет Интерфејс мозак-рачунар. Овим предметом др Јелена Младеновић, која ће држати наставу, уводи једну сасвим нову област чији је зачетак у нашој земљи управо на Рачунарском факултету. Интерфејс мозак-рачунар представља спој рачунарства и неуронауке који је у свету увелико актуелан у науци, док ће на овај начин почети академско бављење њиме у Србији. Ова област је веома привлачна и занимљива како студентима Рачунарских наука и Рачунарског инжењерства, тако и студентима Мултимедијалног дизајна. На овај начин се постиже интердисциплинарност која у студијским програмима неретко изостаје, а РАФ увидевши њену важност уводи је као пример који ће следити у будућности.

 • Нови акредитовани мастер програм на Рачунарском факултету - Master in Computational Finance (MCF)

  На мастер студијама Рачунарског факултета у понуди је нов студијски програм Master in Computational Finance (MCF). MCF је иновативан мастер програм који је јединствен у нашој земљи, док је у свету област којом се бави веома актуелна и примењива. Овај програм је акредитован од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање. MCF представља програм који је спој рачунарства и финансија, а који прати најсавременије токове из ових области на глобалном нивоу. РАФ са поносом истиче да је баш он препознат као факултет који може да обједини област рачунарства са финансијама и усмери један овакав програм према најновијим трендовима како у академској сфери, тако и у пословној сфери која у свету увелико напредује и мења се. На MCF-у образују се студенти за различите врсте послова који садрже рад са структурираним и неструктурираним финансијским подацима. Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектима проблема који се примењују на реална пословна окружења. Студенти се припремају за послове у Србији и на међународном тржишту рада, пре свега у области дигиталне економије и финансија, као и у фирмама које се баве финансијском технологијом.

 • Нови предмети на Рачунарском факултету – Интерфејс мозак-рачунар и Физиолошко рачунарство

  На Рачунарском факултету и онлајн путем Зума одржано је представљање предмета Интерфејс мозак-рачунар и Физиолошко рачунарство које ће студенти моћи да одаберу у наредном семестру. Наставу на овим изборним предметима ће држати др Јелена Младеновић. Предмети су намењени студентима треће године студијских програма Рачунарско инжењерство, Рачунарске науке и Мултимедијални дизајн.  

 • Велика почасна награда за тим RAF Penguins на светском финалу најпрестижнијег информатичког такмичења ICPC у Москви

  Легендарни тим RAF Penguins наставља да бриљира на светској такмичарској програмерској сцени! Тим студената Рачунарског факултета освојио је велику почасну награду (High Honors) на светском финалу ICPC такмичења - најпрестижнијег тимског такмичења у решавању алгоритамских проблема одржаном у Москви.   

 • Златни Пингвини са РАФ-а поново у светском програмерском врху

  Фантастична прогамерска екипа RAF Penguins не престаје да ниже успехе. Престижно информатичко ICPC такмичење завршавају на сјајном другом месту које им је донело златну медаљу, прво место на Балкану и пласман на, друго по реду, светско ACM финале.   Врхунско програмерско знање талентовани студенти Рачунарског факултета, Алекса Плавшић, Павле Мартиновић и Алекса Милисављевић, показали су још једном на највећем регионалном студентском такмичењу из информатике за Југоисточну Европу (ICPC) које су завршили у самом врху. На такмичењу које је одржано онлајн 23. маја 2021. године освојили су друго место.

 • Невероватан успех РАФ-овог тима на Google-овом светском програмерском такмичењу Hash Code

  У низу фантастичних такмичарских успеха студенти Рачунарског факултета постигли су до сада највеће достигнуће.    Да су међу најбољима у свету, доказали су Алекса Плавшић, Павле Мартиновић и Алекса Милисављевић, студенти Рачунарског факултета.   Екипа РАФ Penguins, коју чине ова три сјајна, млада програмера, још једном је заблистала пуним сјајем остваривши пласман у светско финале Google-овог програмерског такмичења Hash Code. На овом престижном такмичењу, које је одржано 25.02.2021. године, за пласман у финале борило се чак 9000 тимова из целог света, а екипа РАФ Penguins са Рачунарског факултета освојила је 14. место и још једном показала да јој место у самом светском програмерском врху.    Hash Code је Google-ово годишње, тимско, програмерско такмичење у коме екипе, које могу бројати од два до четири члана, током четири сата решавају алгоритамски проблем, сачињен према стварном инжењерском изазову, на који би наишли да су запослени у компанији као што је Google. Светско финале такмичења Hash Code одржаће се 24. априла 2021. године. Листу финалиста (39) и пласман свих такмичара можете погледати на следећем линку. ttps://codingcompetitions.withgoogle.com/hashcode/archive/2021