ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

Велика почасна награда за тим RAF Penguins на светском финалу најпрестижнијег информатичког такмичења ICPC у Москви

Легендарни тим RAF Penguins наставља да бриљира на светској такмичарској програмерској сцени!

Тим студената Рачунарског факултета освојио је велику почасну награду (High Honors) на светском финалу ICPC такмичења - најпрестижнијег тимског такмичења у решавању алгоритамских проблема одржаном у Москви.

Тим RAF Penguins остварио је најбољи пласман од свих тимова из Србије до сада на финалима овог престижног такмичења, заузевши 24. место у конкуренцији 117 тимова из целог света. Овај феноменалан резултат забележио је тим који су чинили Алекса Милисављевић и Павле Мартиновић уз пратњу тренера Душана Здравковића, иако је тим био значајно ослабљен јер трећи члан RAF Penguins-a, Алекса Плавшић, није био у могућности да дође у Русију из објективних разлога.

Подсећања ради, сјајан тројац изборио је пласман у овогодишње светско финале ICPC такмичења освојивши треће место на регионалном ICPC такмичењу за југоисточну Европу које је одржано у октобру 2019. године у Букурешту. Првобитно је планирано да се светско финале ICPC такмичења одржи у јуну 2020. године, али је због неповољних епидемиолошких услова одложено и одржано 5. октобра ове године.

Врхунско програмерско знање талентовани студенти Рачунарског факултета показали су и у мају 2021. године на квалификацијама за светско финале ICPC за наредну годину, где су освојили златну медаљу и тиме обезбедили учешће на светском ICPC финалу 2022. године у Бангладешу.

Снимак целог ICPC такмичења у Москви можете погледати овде.

НАСТАВА НА РАЧУНАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

Пре почетка наставе сви студенти су се изјаснили да ли хоће наставу да прате у просторијама Факултета, или преко Zoom платформе од куће. Жеље студената II, III и IV године у потпуности су испуњене, док студенти I године, због превеликог броја заинтересованих, наставу прате на Факултету сваке друге недеље (задовољен критеријум од 4m2 по студенту).

Настава се одржава по унапред утврђеном, уобичајеном распореду. У свим учионицама обезбеђени су екрани по којима може да се пише и који су преузели улогу табли. Оно што се пише по екранима, као и унапред припремљене презентације, видљиве су преко пројектора студентима у учионицама, а студенти који наставу прате од куће виде то на свом екрану и чују глас наставника. И студенти који наставу прате од куће могу да постављају питања, да одговарају на питања наставника и на други начин учествују у настави.

Сваки одржани час аутоматски се снима, тако да је доступан студентима и за касније прегледање.

Рачунарски факултет

Студијски програми

О оснивачу

Попуњавајући дугогодишњу празнину класичног образовања у домену рачунарства код нас, фирма CET (Computer Equipment and Trade) је основала прво Рачунарски факултет, а затим и прву приватну Рачунарску гимназију у Србији.

Фирма CET је основана 1990. године, а бави се обуком за рад на рачунарима, издаваштвом и продајом домаће компјутерске литературе. Данас је фирма организована у два различита одељења: CET издаваштво и CET школски центар.

CET Школа рачунара је лидер у неформалном информатичком образовању, иза које је више од 25 година успешног рада и преко 49.500 задовољних полазника, а у понуди је преко 70 обука како за почетнике тако и за професионалце.

Наши професионални тренери ће вас научити вештинама рада на рачунару у основним програмима и припремити за полагање међународно признатих ИТ сертификата. Обуку држи изузетно мотивисан и високо квалификован тренерски кадар, са великим професионалним искуством, али и радом са људима. 

Још једна од предности CET Школе рачунара је рад у малим групама, које чине до 10 полазника. То омогућава посвећеност појединцу и његовим потребама, чиме се полазници успешно припремају за самостални рад и полагање међународних сертификата.

Настава се изводи на врхунској опреми и најновијим верзијама софтверских пакета. Обуке се стално иновирају и прилагођавају новим верзијама програма, коју прати и адекватна рачунарска литература.

CET је лидер на нашем тржишту када је у питању издаваштво стручне компјутерске литературе. До сада смо издали преко 400 наслова рачунарских бестселера. Такође смо  ауторизовани преводиоци за издавачке куће: Microsoft Press, Wrox, Addison-Wesley, Hayden, SAMS, NRP, QUE, M&T, Sybex и многе друге светске издаваче.

 

О факултету

Након петнаестогодишњег искуства, великог броја полазника, сертификованих IT професионалаца, фирма CET - Computer Equipment and Trade одлучила је да понуди и високо образовање у области рачунарства, оснивањем Рачунарског факултета.

На основу решења 612-00-1/03-01 издатог 19.6.2003. године, од стране Републичког Савета за развој универзитетског образовања, CET је овлашћен да оснује Рачунарски факултет. Рачунарски факултет Универзитета Унион уписан је у судски регистар Трговинског суда у Београду 10.7.2003. године, регистарски уложак број 5-741-00. Министарство просвете и спорта издало је Решење којим се утврђује да Рачунарски факултет Универзитета Унион у Београду испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање прве године основних студија – број: 022-05-00204/2003-04, од 19.11.2003. године.

Министарство просвете и спорта Републике Србије дало је сагласност на План и програм основних студија на Рачунарском факултету Универзитета Унион, које трају четири године, дана 24.2.2004. године под бројем 612-00-00113/2002-04. Министарство просвете и спорта издало је Решење којим се утврђује да Рачунарски факултет у Београду испуњава кадровске, просторне и техничке услове за почетак рада и обављање друге, треће и четврте године основних студија – број: 119-05-00152/2004-04, од 29.9.2004. године.

Министарство просвете и спорта Републике Србије дало је сагласност на План и програм магистарских студија на Рачунарском факултету, дана 12.9.2005. године под бројем 612-00-219/2005-04 за смерове: Рачунарске науке, Рачунарско инжењерство, Софтверско инжењерство, Информациони системи.

На основу Правилника о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/2006 и 2/2008.) дипломирани студенти Рачунарског факултета Универзитета Унион могу изводити наставу и друге облике образовно-васпитног рада у гимназијама информатичког смера.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV ciklus) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио 2009. процес прве акредитације. Рачунарски факултет је према решењу бр. 612-00-1424/2008-04 акредитован као установа и акредитовано је седам студијских програма у два поља - природно-математичко и техничко-технолошко поље. Министарство просвете Републике Србије је 2011. године Рачунарском факултету издало дозволу за рад број 612-00-00956/2010-04.

Рачунарски факултет је успешно реакредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета, донетом 20.03.2015. године. Према уверењу бр. 612-00-02672/2013-04 акредитовано је једанаест студијских програма у три поља: природно-математичком, техничко-технолошком и уметничком пољу. 

Рачунарски факултет је успешно реакредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета, донетом 20.07.2021. године. Према уверењу бр. 660-01-00014/60 акредитовано је тринаест студијских програма у три поља: природно-математичком, техничко-технолошком и уметничком пољу. 

 

Мисија

 

Знање, образовање и иновације за свет који се мења

Као центар знања, посвећени смо стварању, ширењу и очувању знања као и његовој примени за општу добробит нашег друштва. Студентима обезбеђујемо образовање које је комбинација ригорозног академског приступа и узбудљивог истраживања заснованог на интелектуалним изазовима које стварају високе технологије. Пратимо светске трендове, али и померамо границе у свим областима рачунарства.

 

Визија

 

Лидерство у области високих технологија

Јединство образовања и истраживања у области високих технологија које утиче на позитивне промене у друштву. Интердисциплинарсност која обухвата научне, технолошке, хуманистичке и креативне делатности, уз разбијање стереотипа и бирократских ограничења.

 

Циљеви

 

 • Стварање слободоумних, критичких, предузетних и креативних појединаца који својим радом доприносе напретку друштва.
 • Подстицање поштовања, прихватања различитости, међусобне толеранције и поштовања људских права и основних слобода.
 • Спровођење високих етичких начела која су саставни део студијских програма и начина студија.
 • Успостављање студијских програма који су прилагођени најновијим светским достигнућима у науци и образовном процесу.
 • Обезбеђивање свих неопходних ресурса за реализацију образовне и научно-истраживачке делатности.
 • Сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицања развоја.
 • Непрестано праћење и унапређивање квалитета наставног процеса, усавршавање наставника и сарадника, обезбеђивање услова за извођење студијских програма, ефикасна унутрашња организација и активна сарадња са окружењем.
 • Организовање програма континуираног образовања.
 • Одрживо и стабилно финансирање које гарантује академску слободу, економску и политичку независност.

Издавачка делатност

Рачунарски факултет је, у склопу своје издавачке делатности, до сада објавио преко 40 наслова уџбеника и монографија. Као члан конзорцијума ComSIS, издавач је научног часописа Computer Science and Intformation Systems који се налази на Science Citation Index Expanded (SCIe) by Thomson Reuters, као и на SCIdeks CEON-a и Народне библиотеке Србије.

Структуре података и организација датотека
Аутор(и): Павле Могин
Година: 2008
Број страна: 472
ИСБН: 978-86-7991-328-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Основе дизајна и анализе алгоритама
Аутор(и): Дејан Живковић
Година: 2007
Број страна: 498
ИСБН: 978-86-7991-327-2
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Усмено и писмено изражавање
Аутор(и): Вук Милатовић
Година: 2007
Број страна: 224
ИСБН: 978-86-7991-316-6
Ниво: Н/А
   
Java 2, Том II - Напредне технике, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2008
Број страна: 1030
ИСБН: 978-86-7991-302-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
OpenGL практикум
Аутор(и): Драган Цветковић, Драган Марковић, Ненад Дулановић
Година: 2006
Број страна: 592
ИСБН: 86-7991-301-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Оперативни системи: Принципи унутрашње организације и дизајна
Аутор(и): William Stallings
Година: 2007
Број страна: 850
ИСБН: 86-7991-291-3
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... Java 2, JDK 5
Аутор(и): Ivor Horton
Година: 2006
Број страна: 1512
ИСБН: 86-7991-299-9
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Од почетка... SQL Server[/xa} 2005 programiranje
Autor(i): Robert Vierira
Godina: 2006
Broj strana: 728
ISBN: 86-7991-300-6
Nivo: Početni-srednji
   
Kombinatorika i grafovi, Pregled i prilozi
Autor(i): dr Dragoš Cvetković i dr Slobodan Simić
Godina: 2006
Broj strana: 226
ISBN: 86-7991-294-8
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Matematička analiza - Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva
Autor(i): Milan Merkle
Godina: 2006
Broj strana: 418
ISBN: 86-7991-296-4
Nivo: Univerzitetski udžbenik
   
Zadaci iz matematike i informatike - za prijemni ispit na Računarskom fakultetu u Beogradu
Autor(i): dr Dragan Cvetković, dipl. ing.
Godina: 2006
Broj strana: 550
ISBN: 86-7991-289-1
Nivo: Opšti
   
Java 2, Том I - Основе, превод седмог издања
Аутор(и): Cay S. Horstmann, Gary Cornell
Година: 2007
Број страна: 800
ИСБН: 978-86-7991-288-6
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Организација и архитектура рачунара: Пројекат у функцији перформанси, превод седмог издања
Аутор(и): William Stallings
Година: 2006
Број страна: 808
ИСБН: 86-7991-290-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Рачунарска графика
Аутор(и): Драган Цветковић
Година: 2006
Број страна: 474
ИСБН: 86-7991-287-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
C++ GUI programiranje sa Qt 3 + CD
Аутор(и): Jasmin Blanchette, Mark Summerfield
Година: 2004
Број страна: 452
ИСБН: 86-7991-286-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Софтверско инжењерство, теорија и пракса
Аутор(и): Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee
Година: 2006
Број страна: 750
ИСБН: 86-7991-284-0
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дизајнирање корисничког интерфејса
Аутор(и): B. Shneiderman, C. Plaisant
Година: 2005
Број страна: 632
ИСБН: 86-7991-282-4
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Увод у Matlab 7
Аутор(и): D. Etter, D. Kuncicky i dr.
Година: 2005
Број страна: 302
ИСБН: 86-7991-271-9
Ниво: Почетни-средњи
   
Увод у Mathcad 11
Аутор(и): Ronald W. Larsen
Година: 2004
Број страна: 274
ИСБН: 86-7991-270-0
Ниво: Почетни-средњи
   
Умрежавање рачунара: Од врха ка дну, превод 4. издања
Аутор(и): James F. Kurose, Keith W. Ross
Година: 2009
Број страна: 886
ИСБН: ИСБН 978-86-7991-339-5
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Дискретна математика са комбинаториком
Аутор(и): James A. Anderson
Година: 2005
Број страна: 1216
ИСБН: 86-7991-269-7
Ниво: Универзитетски уџбеник
   
Програмски језик C, решења задатака
Аутор(и): Tondo, Gimpel
Година: 2004
Број страна: 231
ИСБН: 86-7991-255-7
Ниво: Почетни-средњи
   
Програмски језик C
Аутор(и): Kernighan, Ritchie
Година: 2003
Број страна: 285
ИСБН: 86-7991-243-3
Ниво: Почетни-средњи
   
Визуелно моделовање: Rational Rose 2002 и UML
Аутор(и): Terry Quatriani
Година: 2003
Број страна: 282
ИСБН: 86-7991-218-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Објектно оријентисано конструисање софтвера
Аутор(и): Bertrand Meyer
Година: 2002
Број страна: 1296
ИСБН: 86-7991-199-2
Ниво: Средњи-професионални
   
Рефакторисање - Побољшање дизајна постојећег кода
Аутор(и): M. Fowler i dr.
Година: 2003
Број страна: 454
ИСБН: 86-7991-202-6
Ниво: Почетни-средњи
   
Објектно оријентисани начин мишљења
Аутор(и): Matt Weisfeld
Година: 2003
Број страна: 243
ИСБН: 86-7991-203-4
Ниво: Средњи
   
Хеуристике објектно оријентисаног дизајна
Аутор(и): Arthur J. Riel
Година: 2003
Број страна: 403
ИСБН: 86-7991-200-X
Ниво: Средњи-професионални
   
Готова решења - Елементи објектно оријентисаног софтвера
Аутор(и): Helm, Gamma, Johnson ... 
Година: 2002
Број страна: 418
ИСБН: 86-7991-153-4
Ниво: Почетни-средњи
   
TCP/IP - принципи, протоколи и архитектура
Аутор(и): D. E. Comer
Година: 2001
Број страна: 779
ИСБН: 86-7991-142-9
Ниво: Средњи-професионални
   
UML Водич за кориснике
Аутор(и): [xа}Бооцх, Румбаугх, Јацобсон{/xа}
Година: 2001
Број страна: 506
ИСБН: 86-7991-111-9
Ниво: Почетни-средњи
   
C++ Изворник
Аутор(и): S. B. Lippman, J. Lajole
Година: 2000
Број страна: 1262
ИСБН: 86-7991-107-0
Ниво: Почетни-средњи-професионални
   
Основе језика C++
Аутор(и): S. B. Lippman
Година: 2000
Број страна: 292
ИСБН: 86-7991-106-2
Ниво: Почетни-средњи
   
 • Стипендисти Рачунарског факултета 2022/2023.

  Рачунарски факултет и наредне школске године наставља са традицијом стипендирања ученика за бесплатно четворогодишње студирање на РАФ-у. Петнаест матураната је добило стипендију за бесплатно четврогодишње школовање на Рачунарском факултету, док је пет матураната добило полустипендију која подразумева попуст од 50% за четврогодишње школовање на РАФ-у. Ученици су одабрани на основу постигнућа на такмичењима из математике, информатике и физике.

 • РАФ успоставио сарадњу са НИС-ом

  Компанија НИС и Рачунарски факултет Универзитета Унион успоставили су сарадњу у области образовања, истраживања и трансфера знања. Меморандум о сарадњи су потписали Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а и Бојана Димић Сурла, декан Рачунарског факултета. Циљ овог меморандума је повезивање научног рада факултета са пословним активностима НИС-а, што ће допринети научној афирмацији факултета и успешнијем пословању компаније. Меморандумом су предвиђена размена знања и искустава, научна истраживања и научно-консултативне услуге, обуке и тренинзи, учешће у заједничким пројектима, организација узајамних гостујућих предавања, као и укључивање студената у програме НИС-а намењене младима и стручне праксе, у складу са потребама и могућностима компаније. Сарадња НИС-а и Рачунарског факултета одвијаће се и у оквиру мастер програма „Master in Computational Finance (MCF) програм“. Овај програм један је од пионира у интегративном образовању у области рачунарских финансија. Он интегрише финансије, рачунарство, машинско учење и дигиталну трансформацију модерне економије.  

 • RAF IT Days 2022: преко 70 пријављених средњошколаца из 4 државе, предавачи из 6 IT фирми, 18 предавања

  Овогодишњи онлине IT семинар за ученике средње школе RAF IT Days одржан је 2, 3, 9. и 10. априла и по много чему је специфичан. На RAF IT Days 2022 је учествовало чак 6 великих IT компанија чији су представници, многи од њих бивши студенти Рачунарског факултета, одржали предавања средњошколцима. Део RAF IT Даyс 2022 били су Мајкрософт развојни центар Србија, Nordeus, Workpuls, TX Services, MVP Workshop и Zuhlke Engineering. RAF IT Days семинар је ове године добио регионални карактер пријавом великог броја ученика средњих школа из Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине, на шта смо веома поносни. 74 средњошколца имала су прилику да прате 18 предавања врсних IT стручњака из праксе, као и предавача Рачунарског факултета. Поред теоријских и практичних предавања, средњошколци су учествовали и у радионици програмирања.

 • Компанија TX Services додељује стипендије студентима РАФ-а

  Рачунарски факултет са поносом преноси сјајну вест којој ће се посебно обрадовати студенти треће године Рачунарских наука. РАФ је оставарио сарадњу са компанијом TX Services која ће стипендирати два студента која су ове школске године уписана на трећу годину студијског програма Рачунарске науке. Студенти, које након конкурса буде одабарала компанија TX Services, добиће стипендију која износи половину школарине за трећу годину и половину школарине за четврту годину студија. Стипендисте након завршетка четврте године студија очекује прилика за запослење од две године у TX Services где ће имати сјајну прилику да примене знања стечена на факултету и упознају се са реалним пословним окружењем.

 • Компанија mBrainTrain донацијом опреме подржала нови предмет Интерфејс мозак-рачунар на РАФ-у

  Домаћа компанија mBrainTrain дала је подршку извођењу новог предмета на РАФ-у донирањем опреме за мерење мождане активности која је неопходна за рад студената. Студенти Рачунарских наукаРачунарског инжењерства и Мултимедијалног дизајна у наредном семестру имају прилику да одаберу нови изборни предмет Интерфејс мозак-рачунар. Овим предметом др Јелена Младеновић, која ће држати наставу, уводи једну сасвим нову област чији је зачетак у нашој земљи управо на Рачунарском факултету. Интерфејс мозак-рачунар представља спој рачунарства и неуронауке који је у свету увелико актуелан у науци, док ће на овај начин почети академско бављење њиме у Србији. Ова област је веома привлачна и занимљива како студентима Рачунарских наука и Рачунарског инжењерства, тако и студентима Мултимедијалног дизајна. На овај начин се постиже интердисциплинарност која у студијским програмима неретко изостаје, а РАФ увидевши њену важност уводи је као пример који ће следити у будућности.

 • Нови акредитовани мастер програм на Рачунарском факултету - Master in Computational Finance (MCF)

  На мастер студијама Рачунарског факултета у понуди је нов студијски програм Master in Computational Finance (MCF). MCF је иновативан мастер програм који је јединствен у нашој земљи, док је у свету област којом се бави веома актуелна и примењива. Овај програм је акредитован од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање. MCF представља програм који је спој рачунарства и финансија, а који прати најсавременије токове из ових области на глобалном нивоу. РАФ са поносом истиче да је баш он препознат као факултет који може да обједини област рачунарства са финансијама и усмери један овакав програм према најновијим трендовима како у академској сфери, тако и у пословној сфери која у свету увелико напредује и мења се. На MCF-у образују се студенти за различите врсте послова који садрже рад са структурираним и неструктурираним финансијским подацима. Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектима проблема који се примењују на реална пословна окружења. Студенти се припремају за послове у Србији и на међународном тржишту рада, пре свега у области дигиталне економије и финансија, као и у фирмама које се баве финансијском технологијом.

 • Нови предмети на Рачунарском факултету – Интерфејс мозак-рачунар и Физиолошко рачунарство

  На Рачунарском факултету и онлајн путем Зума одржано је представљање предмета Интерфејс мозак-рачунар и Физиолошко рачунарство које ће студенти моћи да одаберу у наредном семестру. Наставу на овим изборним предметима ће држати др Јелена Младеновић. Предмети су намењени студентима треће године студијских програма Рачунарско инжењерство, Рачунарске науке и Мултимедијални дизајн.  

 • Велика почасна награда за тим RAF Penguins на светском финалу најпрестижнијег информатичког такмичења ICPC у Москви

  Легендарни тим RAF Penguins наставља да бриљира на светској такмичарској програмерској сцени! Тим студената Рачунарског факултета освојио је велику почасну награду (High Honors) на светском финалу ICPC такмичења - најпрестижнијег тимског такмичења у решавању алгоритамских проблема одржаном у Москви.   

 • Златни Пингвини са РАФ-а поново у светском програмерском врху

  Фантастична прогамерска екипа RAF Penguins не престаје да ниже успехе. Престижно информатичко ICPC такмичење завршавају на сјајном другом месту које им је донело златну медаљу, прво место на Балкану и пласман на, друго по реду, светско ACM финале.   Врхунско програмерско знање талентовани студенти Рачунарског факултета, Алекса Плавшић, Павле Мартиновић и Алекса Милисављевић, показали су још једном на највећем регионалном студентском такмичењу из информатике за Југоисточну Европу (ICPC) које су завршили у самом врху. На такмичењу које је одржано онлајн 23. маја 2021. године освојили су друго место.

 • Невероватан успех РАФ-овог тима на Google-овом светском програмерском такмичењу Hash Code

  У низу фантастичних такмичарских успеха студенти Рачунарског факултета постигли су до сада највеће достигнуће.    Да су међу најбољима у свету, доказали су Алекса Плавшић, Павле Мартиновић и Алекса Милисављевић, студенти Рачунарског факултета.   Екипа РАФ Penguins, коју чине ова три сјајна, млада програмера, још једном је заблистала пуним сјајем остваривши пласман у светско финале Google-овог програмерског такмичења Hash Code. На овом престижном такмичењу, које је одржано 25.02.2021. године, за пласман у финале борило се чак 9000 тимова из целог света, а екипа РАФ Penguins са Рачунарског факултета освојила је 14. место и још једном показала да јој место у самом светском програмерском врху.    Hash Code је Google-ово годишње, тимско, програмерско такмичење у коме екипе, које могу бројати од два до четири члана, током четири сата решавају алгоритамски проблем, сачињен према стварном инжењерском изазову, на који би наишли да су запослени у компанији као што је Google. Светско финале такмичења Hash Code одржаће се 24. априла 2021. године. Листу финалиста (39) и пласман свих такмичара можете погледати на следећем линку. ttps://codingcompetitions.withgoogle.com/hashcode/archive/2021