Акредитација и дозвола за рад - 2020/2021.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2020/2021. године, Рачунарски факултет акредитовао је 13 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко). 

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље Уметничко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер информационих технологија и система    
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Мултимедијални дизајн Дипломирани дизајнер
Мастер академске студије Рачунарске науке Мастер информатичар Рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства Мултимедијални дизајн Мастер дизајнер
Master in Computational Finance
Master in Computer Science - Computational Finance Софтверско инжењерство Мастер инжењер софтвера
Информациони системи Мастер инжењер информационих система
Докторске студије Рачунарске науке Доктор наука – рачунарске науке Рачунарско инжењерство Доктор наука – електротехника и рачунарство Мултимедијални дизајн  Доктор уметности - примењене уметности и дизајн 

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2020/2021.

 

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ:

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН:

 

Акредитација и дозвола за рад - 2009.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV циклус) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио процес акредитације и добио дозволу за рад. Акредитовано је свих седам студијских програма у два поља - природно-математичко и техничко-технолошко поље - у свим нивоима студија.

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарске мреже и комуникације Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Дипломске академске - мастер студије Интелигентни системи Мастер информатичар Рачунарске комуникације Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Докторске студије Алгоритми, комбинаторика, оптимизација Доктор наука – рачунарске науке Обрада сигнала у телекомуникацијама Доктор наука – електротехника и рачунарство

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА:

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН:

 

Акредитација и дозвола за рад - 2014/2015.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2014/2015. године, Рачунарски факултет акредитовао је 11 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко). 

Студијски програми Природно-математичко поље Техничко-технолошко поље Уметничко поље
Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче Назив студијског програма Звање које се стиче
Основне струковне студије     Информационе технологије Струковни инжењер електротехнике и рачунарства    
Основне академске студије Рачунарске науке Дипломирани информатичар Рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства Рачунарски дизајн Дипломирани дизајнер
Мастер академске студије Рачунарске науке Мастер информатичар Рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства Рачунарски дизајн Мастер дизајнер
Софтверско инжењерство
Информациони системи
Докторске студије Рачунарске науке Доктор наука – рачунарске науке Рачунарско инжењерство Доктор наука – електротехника и рачунарство    

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД ФАКУЛТЕТА:

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА - 2014:

 

АКРЕДИТАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА КАО НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ

 

АКРЕДИТАЦИЈА И ДОЗВОЛА ЗА РАД УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН: