Попић Борис

Popić Boris

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Протоколи за рутирање у ад-хок мрежама
Одбрањен: уторак, 31 август 2010
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић