Ристић Иван

Ristić Ivan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Апликација Географског Информационог Система за праћење ископа угља у Србији
Одбрањен: понедељак, 31 јануар 2011
Ментор: Др Наташа Каблар
Комисија: Др Десимир Вучић
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079