Додић Милош

Dodić Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Еквализација у дигиталним комуникацијама
Одбрањен: четвртак, 17 новембар 2011
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079