Станковић Милош

Stanković Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Large scale модели пропагације радио сигнала
Одбрањен: четвртак, 12 април 2012
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић