Глигоровски Милорад

Gligorovski Milorad

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: LTD-Advanced технологија за мобилни широкопојасни приступ
Одбрањен: понедељак, 14 мај 2012
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић