Марковић Драган

Marković Dragan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Компаративна анализа софтвера за управљање пројектима
Одбрањен: среда, 18 октобар 2017
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Мирољуб Захорјански