Стојменовић Александар

Stojmenović Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Имплементација веб апликације за резервисање термина за спортске активности
Одбрањен: среда, 16 мај 2018
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Снежана Поповић