Караџић Андреј

Karadžić Andrej

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Ћелијски аутомат".
Одбрањен: петак, 23 новембар 2018
Ментор: др Јелена Јовановић
Комисија: др Драган Урошевић