Матковић Марко

Matković Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Развој wеб апликације-Job Finder која обезбеђује везе између потражилаца посла и послодаваца
Одбрањен: петак, 10 јануар 2020
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла