Динић Александар

Dinić Aleksandar

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Развој аплокације уз помоћ архитектуре без сервера-пример употребе Firebase и iOSplatforme
Одбрањен: четвртак, 16 јануар 2020
Ментор: др Снежана Поповић
Комисија: др Душан Вујошевић, др Милош Раденковић