Петровић Вукашин

Petrović Vukašin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Систематски конволуциони кодови
Одбрањен: петак, 09 октобар 2020
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: др Селена Вукотић