Поповић Стефан

Popović Stefan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Реактивно програмирање
Одбрањен: петак, 29 јануар 2021
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Милош Раденковић