Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

OCR softver - istorijat

OCR sistem je mehanička ili elektrosnka konverzija slika kucanog (na pisaćoj mašini) ili štampanog kao i pisanog teksta u editabilan oblik na mašini (današnji računari). Jednostavan primer koji bi objasnio namenu ovakvog softvera je da pretpostavimo da imamo biblioteku koja u današnje vreme želi da prebaci svoje knjige i u elektronsku formu. Jedno rešenje bi bilo da se zaposli dosta ljudi koji bi prekucavali svaku knjigu na računaru. To bi zaista potrajalo, a i koštalo. Mnogo bi bilo bolje da postoji neki mehanizam automatskog prebacivanja koji bi svaku skeniranu sliku prebacio u editabilan tekst, a samo par ljudi da nadgleda da li je sve u redu. Takav proces bi uštedeo dosta vremena i novca. Ovakav opisan mehanizam je upravo OCR softver.

Опширније...

Acrobat XI

Acrobat sada dozvoljava menjanje i dodavanje teksta na licu mesta (čak i da nemate iste fontove na svom sistemu) kao i zamenjivanje grafike (automatski se usklađuje veličina). Ura! Kad bih morao da rezimiram promene u ovoj verziji Acrobata u tri reči, mislim da bih se odlučio za "unapređenja radnog toka”. Svaka izmena u Acrobatu XI izgleda kao da je projektovana za to da bi vam PDF fajlovi brže prošli kroz ruke, tako što se uvećava njihova interoperabilnost sa drugim aplikacijama i olakšava njihova dostupnost sa svakog uređaja.

Опширније...