Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

IT i telekomunikacije – istorija, pregled i dalji razvoj

Istorija ljudske komunikacije

Smatra se da su ljudi počeli da govore oko 500.000 godina pre nove ere. Prve naznake komunikacije simbolima među ljudima datiraju oko 30.000 godina pre nove ere. Naredni veliki korak u pisanju jesu petroglifi koji su predstavljali crteže uklesane u stenima. Oko 9000 godina pre nove ere pojavljuju se takozvani piktogrami, koje bismo najlakše opisali kao stripove sa petroglifima. Smatra se da najraniji sistem pisanja potiče negde oko kraja četvrtog milenijuma pre nove ere sa početkom bronzanog doba. Neki istoričari tvrde da je kinesko pismo još starije i da datira od oko 6000 godina pre nove ere.

Опширније...

Istorijat nastanka i razvoja Cloud Computing-а

Kada pohranjujete vaše slike online umjesto na vaš računar, ili kada koristite webmail ili neku društvenu mrežu , vi koristite „cloud computing“ uslugu. Ako ste organizacija i želite da koristite online servis za fakturisanje umjesto da nadogradite i koristite svoj unutarkompanijski, taj servis je u stvari „cloud computing“ servis. Cloud Computing se odnosi na isporuku računskih resursa preko Interneta. Umjesto čuvanja podataka na sopstvenim računarima ili nadogradnje aplikacija za vaše potrebe, vi koristite servis preko Interneta, na drugoj lokaciji, da sačuvate vaše informacije ili koristite njegove aplikacije. On isporučuje storidž prostor, mreže, procesorsku snagu, i specijalizovane korporativne i korisničke aplikacije.

Опширније...

Razvoj robotike

Prvi pokusaji pravljenja automata su zabeleženi još u antičkom dobu. Poznati su delimično automatizovana pozorišta I muzičke mašine, koje je izmislio Heron Aleksandrijski, ili leteće ptice Arhite Taranetske. Istorija robota ima svoje poreklo iz antičkog sveta. Čovek još od davnina pokušava da oponaša prirodu posmatrajući kretanja čoveka i životinja. Moderni koncept robotike počeo je da se razvija sa početkom Industrijske revolicije koja je omogućavala upotrebu složene mehanike i kasnije električne energije. Početkom 20. veka pojam humanoid mašine je razvijen. Roboti su vremenom postajali manji i korisniji, pa su sada nezamenljivi u industriji i kritičnim situacijama. Danas je moguće predvideti ljudske veličine robota sa kapacitetom sličnim ljudskim mislima i pokretima.

Опширније...

Razvoj operativnih sistema

Operativni sistem je skup programa i rutina odgovoran za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji.Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova.Većina operativnih sistema dolazi sa aplikacijom koja obezbeđuje korisnički interfejs za rukovanje operativnim sistemom, kao što su interpreter komandne linije i grafički korisnički interfejs.

Опширније...

Istorija mašinskog učenja

Mašinsko učenje je oblast računarskih nauka koja se razvila iz kompjuterskog pronalaženja obrazaca u posmatranim podacima.Ono se bavi proučavanjem podataka i, na osnovu njihove interpretacije, izgradnje modela pravila koja diktiraju kako se program treba ponašati u predviđenim situacijama, da bi što efikasnije radio.Drugim rečima, to je tehnika pravljenja programa koji će da uče iz svojih iskustava da bi postali što bolji u nekom predviđenom aspektu rada.

Опширније...

Predistorija nastanka i razvoj "cloud computing"-a

Razvojem informacionih tehnologija neprekidno je javlja potreba za unapredjenjem trenutnog stanja informacionih sistema.Cloud computing je nastao kao rezultat potrebe za povećanjem kapaciteta i novih mogućnosti na postojećim infrastrukturama bez većih investicija u novu infrastrukturu i kadrove.Cloud computing je omogućio korisnicima dotatne računarske resurse koristeći samo internet pretraživač.Velika je orijentisanost prema korisncima i postoje brojni servisi od dotatnih skladišnih prostora do besplatnih aplikacija.Koncept cloud computing tehnologije je revolucionarna iz razloga što nudi novi način pristupa ličnim podacima i aplikacijama jer više nisu smešteni na personalnom računaru već u cloud-u što znaci da im se može pristupiti u bilo koje vreme sa većeg broja uredjaja i to nezavisno od geografske lokacije potreban je internet pretraživač i pristup internetu.

Опширније...

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079