Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Power Point - rad sa animacijama

Microsoft PowerPoint je program koji služi za izradu prezentacija. Proizvod je kompanije Microsoft, i sastavni je deo Microsoft Office paketa. Prva verzija PowerPoint-a izašla je u maju 1990-te godine, a poslednja verzija izašla je 2016-te godine. Program postoji više od 25 godina što ga između ostalog čini jednim od trenutno najkorišćenijih programa za izradu prezentacija. Prezentacija se sastoji od broja individualnih stranica iliti slajdova, koje poređane po redosledu čine slajd šou. Slajdovi mogu da sadrže pored teksta, slike, grafikone, zvuk, video i druge objekte koji se mogu umetati i raspoređivati po našoj želji. 

Опширније...

Excel - Lookup, Vlookup, Hlookup

Često nam se dešava da imamo tabele koje su u međusobnoj vezi, tj. da imamo tabele u kojoj se nalaze određeni podaci koje treba da iskoristimo u nekoj drugoj tabeli. Jedan od mnogobrojnih primera je kursna lista, primera radi imamo tabelu sa kursnom listom, a u nekoj drugoj tabeli imamo oznake valuta i iznose i treba da dobijemo sume za (npr.) plaćanje. Ono što bi u ovom slučaju trebali da uradimo je da pretražimo tabelu sa kursnim listama (možemo je nazvati pomoćna tabela), da za određenu šifru valute dobijemo koliki je kurs i taj podatak da pomnožimo sa iznosom. 

Sličan primer je sa bazama podataka u kojima vrednost kolone jedne tabele može da bude ključ kojim pristupamo kolonama neke druge tabele. U ovom tekstu ćemo pokazati kako se koriste tri funkcije koje nam pomažu da pretražujemo nizove podataka: Lookup, Vlookup i Hlookup.

Опширније...

Word - Break & Section break

Break i section break su veoma značajne opcije u Wordu. One korisnicima omogućavaju razdvajanje strana i teksta na određenom mestu. Kao što i sami možete da pretpostavite, kada stignete do kraja neke stranice u Wordu, tekst koji nakon toga ukucate se automatski prebacuje na sledeću stranu, odnosno Word automatski upotrebi opciju Page break/Page, koju ću objasniti u nastavku. Ali, nekada je potrebno da se određeni tekst prebaci na drugu stranu pre nego što je i popunimo, nekada želimo da formatiramo stranice svaku pojedinačno, a nekada čak i da nam jedna stranica bude Landscape a naredna Portrait. Sve to možemo postići opcijama koje su nam date na tabu Page Layout/Breaks.

Опширније...

Excel - Count, Countif, Countifs

Formule Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs se koriste za prebrojavanje ćelija u nekom nizu. Count, Counta i Countblank redom služe za prebrojavanje ćelija u nizu koje su: brojevi, nisu prazne, jesu prazne. Ukoliko želimo da prebrojavamo ćelije pod nekim drugim uslovom koristimo funkcije Countif ili Countifs (ukoliko imamo više uslova). Uslovi mogu biti vezani za brojne vrednosti, datume, tekst, i dr.

Опширније...

Word - Forme

Forma (ili obrazac) je dokument sa poljima koja se popunjavaju, ili se bira jedna od ponuđenih opcija, sa ciljem da se omogući interakcija sa korisnikom. Popunjene forme mogu biti izjave, zahtevi, porudžbina i sl. One mogu biti štampane u duplikatima ukoliko informacije sakupljene na formi treba proslediti većem broju stranaka.

Опширније...

PowerPoint pravljenje i modifikovanje tema

Promena ili prilagođavanje teme može da učini prezentaciju posebnom i upečatljivom. Pre nego što naučite kako se to radi, na trenutak ćemo analizirati teme. Teme su kombinacija boja teme, fontova teme, efekata teme i pozadina primenjenih na jedan slajd, nekoliko slajdova ili kompletnu prezentaciju. Teme se pojavljuju u galeriji Teme na kartici Dizajn. Kada otvorite galeriju Teme, možete videti koje su teme korišćene u prezentaciji koju ste otvorili, prilagođene teme (ako su kreirane) i ugrađene teme.

Опширније...