Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Uvod u relacije u bazama podataka

Izraz „relacioni“ koji koristimo kad govorimo o bazama podataka odnosi se na veze koje postoje između tabela. Oni koji tek počnu da se bave bazama podataka veoma često ne mogu odmah da uoče razliku između baza podataka i tabelarnih proračuna. Uspevaju da vide tabele ispunjene podacima i shvataju da im baze podataka omogućavaju da organizuju i izvlače podatke na drugačije načine, ali ne uspevaju da prepoznaju značaj relacije između podataka zbog čega se tehnologija relacionih baza podataka tako zove.

Опширније...

Osnove SQL-a

Upoznajte DDL, DML i JOINs

Struktuirani upitni jezik je jedan od osnovnih sastavnih blokova savremene arhitekture baza podataka. Definiše metode koje se koriste da bi se kreirale relacione baze podataka i da bi se sa njima radilo na svim glavnim platformama. Na prvi pogled, jezik izgleda složeno i skoro zastrašujuće, ali uopšte ga nije teško savladati.

Опширније...

Šta treba da znate o struktuiranom upitnom jeziku (SQL-u)

Struktuirani upitni jezik (SQL) je skup naredbi koje se koriste za rad sa relacionom bazom podataka. U stvari SQL je jedini jezik koga razume većina baza podataka. Kad god radite sa nekom bazom podataka, softver prevodi vaše naredbe (bez obzira na to da li ste kliknuli na dugme miša ili ste popunjavali obrazac) u naredbu u SQL-u koju baza podataka zna kako da protumači. SQL ima tri glavne komponente: jezik za manipulisanje podacima (DML), jezik za definisanje podataka (DDL) i jezik za kontrolu pristupa podacima (DCL).

Опширније...

Upozorenje (TA18-276A)

Upotreba rigorozne kontrole ovlašćenja da bi se ublažila zloupotreba mreža od poverenja

Pogođeni sistemi

Mrežni sistemi

Pregled

Ovo tehničko upozorenje se odnosi na zloupotrebu odnosa u pouzdanim mrežama i naknadnu neovlašćenu upotrebu legitimnih ovlašćenja od strane aktera Napredne postojane pretnje (APT - Advanced Persistent Threat). Ono ustanovljava taktike, tehnike i postupke (TTP) aktera APT-a i opisuje najbolje prakse koje bi se mogle koristiti kao pomoć protiv svake od njih. Odgovori na svaki TTP uređeni su u skladu sa ključnim funkcijama Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) CiberSecurity Framework: zaštita, otkrivanje, reagovanje i oporavak.

Опширније...

Dostupnost u doba oblaka

Podaci su životna snaga većine preduzeća, i svako je dužan da ih štiti. S druge strane, IT ima zadatak da zna kako da ih štiti. Koliko su, u ovom dobu oblaka, bezbedne vaše kritične funkcije? Da li imate plan oporavka od katastrofe? Koliko često razmatrate taj plan? Koliko često se on ažurira? Da li svi znate šta da radite u slučaju nepredviđenog? Ne želimo da vas plašimo, ali ovaj podsetnik (eGuide) će vam pomoći da odgovorite na neka od tih pitanja.

Rezervno kopiranje za oblak nije isto što i standardno rezervno kopiranje podataka.

Morate da implementirate neku vrstu oporavka sistema zasnovanog na oblaku, sa različitim troškovima i rizicima.

Опширније...

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079