Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Biometrijska dokumenta (3.)

Prepoznavanje na osnovu karakteristika lica

Sistem za prepoznavanje na osnovu karakteristika lica je kompjuterska aplikacija za automatsku identifikaciju ili verifikaciju osobe sa digitalne slike ili video frame-a dobijenih iz video izvora. Jedan od načina da se ovo uradi jeste da se uporede određene crte lica sa slike i lica iz baze podataka.

Опширније...

Biometrijska dokumenta (2.)

Arhitektura biometrijskih sistema

U današnje vreme razmatramo distribuirane biometrijske arhitekture za verifikaciju s nekoliko pristupnih tačaka na kojima korisnici određene populacije mogu biti biometrijski verifikovani i eventualno autorizovani da poseduju određenu privilegiju. U nekim slučajevima nazivaju se i biometrijskim arhitekturama za autorizaciju.

Опширније...

Biometrijska dokumenta (1.)

Konstanto smo suočeni sa činjenicom da se industrijska društva ubrzanim tempom pretvaraju u društva koja su zavisna od informacija. Kompjuterski sistemi koji su se ranije koristili odvojeno, pri čemu je svaki imao svoju funkciju, danas teže integraciji u jedan jedinstven, globalni sistem. Glavni pokretač ove pojave jeste nadmetanje raznih kompanija koje pružaju širok spektar servisa, a najvidljivi uzrok je konvergencija telefona, mobilnih telefona i satelitskih mreža.

Опширније...

Arhitektura mrežnog upravljanja (8.)

10 Aplikacije za upravljanje računarskim mrežama

Na tržištu postoji veliki broj aplikacija i alata koji koriste ili se baziraju na SNMP protokolu. Da bi se stekao utisak o vrstama raspoloživih SNMP aplikacija, mogu se koristiti podele prema nameni i ceni. Prema nameni, aplikacije se dele na alate i sisteme. Alati su jednostavne aplikacije, koje implementiraju ograničen skup SNMP komandi, i služe za obavljanje prostih administratorskih zadataka.

Опширније...