Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Biometrijska dokumenta (2.)

Arhitektura biometrijskih sistema

U današnje vreme razmatramo distribuirane biometrijske arhitekture za verifikaciju s nekoliko pristupnih tačaka na kojima korisnici određene populacije mogu biti biometrijski verifikovani i eventualno autorizovani da poseduju određenu privilegiju. U nekim slučajevima nazivaju se i biometrijskim arhitekturama za autorizaciju.

Опширније...

Biometrijska dokumenta (1.)

Konstanto smo suočeni sa činjenicom da se industrijska društva ubrzanim tempom pretvaraju u društva koja su zavisna od informacija. Kompjuterski sistemi koji su se ranije koristili odvojeno, pri čemu je svaki imao svoju funkciju, danas teže integraciji u jedan jedinstven, globalni sistem. Glavni pokretač ove pojave jeste nadmetanje raznih kompanija koje pružaju širok spektar servisa, a najvidljivi uzrok je konvergencija telefona, mobilnih telefona i satelitskih mreža.

Опширније...

Arhitektura mrežnog upravljanja (8.)

10 Aplikacije za upravljanje računarskim mrežama

Na tržištu postoji veliki broj aplikacija i alata koji koriste ili se baziraju na SNMP protokolu. Da bi se stekao utisak o vrstama raspoloživih SNMP aplikacija, mogu se koristiti podele prema nameni i ceni. Prema nameni, aplikacije se dele na alate i sisteme. Alati su jednostavne aplikacije, koje implementiraju ograničen skup SNMP komandi, i služe za obavljanje prostih administratorskih zadataka.

Опширније...

Arhitektura mrežnog upravljanja (6.)

 

8 Komponente mrežnog upravljanja

8.1 SMI (Structure of Manage­ment Information)

SMI (Structure of Manage­ment Information) predstavlja jezik koji se koristi za definisanje upravljačkih informacija koje se nalaze u upravljanom mrežnom entitetu. Ovakav jezik je neo­phodan zato što predstavlja garanciju da su sintaksa i semantika podataka za upra­vljanje mrežom dobro definisani i nedvosmisleni. SMI ne definiše konkretne podatke u upravljanom mrežnom entitetu, već jezik u kome se ovakve informacije opisuju.

Опширније...