Конкурс за сарадника у настави или асистента из математике

Рачунарски факултет Универзитета Унион расписује конкурс за заснивање радног односа са пуним радим временом за једног сарадника у настави или асистента за ужу научну област Математика.
 
Услови конкурса за радно место сарадника у настави: завршене основне студије на Математичком или сродном факултету са просечном оценом најмање 8.00. Предност имају кандидати који су уписали мастер студије.
 
Услови конкурса за радно место асистента: завршене основне студије на Математичком или сродном факултету са просечном оценом најмање 8.00 и мастер студије Математичком или сродном факултету са просечном оценом најмање 8.00. Предност имају кандидати који су уписали докторске студије.
 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса секретаријату Рачунарског факултета, Кнез Михаилова 6/VI, 11000 Београд, или електронски, путем e-maila на адресу раф [@] раф.рс.
 
Датум објављивања конкурса је 16.7.2019. године.