Konkurs za saradnika u nastavi ili asistenta iz matematike

Računarski fakultet Univerziteta Union raspisuje konkurs za zasnivanje radnog odnosa sa punim radim vremenom za jednog saradnika u nastavi ili asistenta za užu naučnu oblast Matematika.
 
Uslovi konkursa za radno mesto saradnika u nastavi: završene osnovne studije na Matematičkom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom najmanje 8.00. Prednost imaju kandidati koji su upisali master studije.
 
Uslovi konkursa za radno mesto asistenta: završene osnovne studije na Matematičkom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom najmanje 8.00 i master studije Matematičkom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom najmanje 8.00. Prednost imaju kandidati koji su upisali doktorske studije.
 
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa sekretarijatu Računarskog fakulteta, Knez Mihailova 6/VI, 11000 Beograd, ili elektronski, putem e-maila na adresu raf [@] raf.rs.
 
Datum objavljivanja konkursa je 16.7.2019. godine.
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079