Немања Величковић

Рачунарски факултет, Универзитет Унион
Кнез Михаилова 6/6
Београд, 11000
Србија

Препознавање и класификација саобраћајних знакова засновано на конволуционим неуралним мрежама

Абстракт:

Неуралне мреже омогућују решавање великог броја проблема којима класично рачунарство није дорасло. Неуралне мреже и учење обезбеђују најбоља решења у препознавању слике, препознавању говора, обради природних језика. У овом раду, неуралне мреже, конкретно конволуционе неуралне мреже, су предложено решење за препознавање и класификацију саобраћајних знакова. Овакво решење може да се користи код аутономних возила, а слична решења се лако могу применити у било којој примени која захтева препознавање слике.

Кључне речи: Неуралне мреже, конволуционе неуралне мреже, класификација, саобраћајни знакови.
Објављен на сајту: понедељак, 16 јул 2018
Тип рада: Научни радови
Субсцрибе то тхис РСС феед