Апликација за евиденцију спортских резултата - AESR

Абстракт:

Апликација за евиденцију спортских резултата (AESR) је веб апликација намењена прикупљању и публиковању спортских резултата. У раду је описана сврха саме апликације, архитектура, начин публиковања података и публиковање прве књиге помоћу AESR апликације.

Кључне речи:
Објављен на сајту:
Тип рада: Стручни радови
Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079