Софтвер за примену мултифракталне анализе при класификацији метастатских тумора костију

Абстракт:  Мултифрактална анализа се показала као прецизно средство за класификацију карцинома, с тим што сам процес још увек није довољно аутоматизован за примену у медицинској дијагностици. По извршеној мултифракталној анализи, потребно је обрадити резултате и правилно их класификовати. У овом раду је приказана аутоматизација процеса дијагностике. Циљ је успешно применити мултифракталну анализу као помоћно дијагностичко средство.

Ласт модифиед онпонедељак, 23 новембар 2015 13:18
  • Кључне речи: дијагностичко средство, метастатски тумор, мултифрактална анализа
  • Датум објављивања: субота, 21 фебруар 2015