Валидација поузданости OmneT++ симулатора код бежичних сензорских мрежа

Абстракт:  Овај рад садржи информације о симулацији и поузданости OmneT++ симулатора када су у питању сензорске мреже. Он садржи информације о различитим окружењима која се могу користити приликом симулације бежичних сензорских мрежа као и резултате симулације једне бежичне сензорске мреже употребом OmneT++ симулационог окружења.

Ласт модифиед ончетвртак, 17 децембар 2015 13:11
  • Кључне речи: Бежичне сензорске мреже, OmneT++, симулација, ZigBee
  • Датум објављивања: понедељак, 31 август 2015