Logo
Print this page

Validacija pouzdanosti OmneT++ simulatora kod bežičnih senzorskih mreža

Abstrakt:  Ovaj rad sadrži informacije o simulaciji i pouzdanosti OmneT++ simulatora kada su u pitanju senzorske mreže. On sadrži informacije o različitim okruženjima koja se mogu koristiti prilikom simulacije bežičnih senzorskih mreža kao i rezultate simulacije jedne bežične senzorske mreže upotrebom OmneT++ simulacionog okruženja.

Last modified ončetvrtak, 17 decembar 2015 13:11
  • Ključne reči: Bežične senzorske mreže, OmneT++, simulacija, ZigBee
  • Datum objavljivanja: ponedeljak, 31 avgust 2015
© 2003-2014 Računarski fakultet - Beograd