Мобилни приступ клауду применом механизма вишепротоколног комутирања лабела

Абстракт:  У овом раду се представља један од приступа клауду преко мобилних уређаја. Анализирају се предности клауда, виртуелизације и балансирања ресурсима у контексту мобилног приступа. Описује се једна могућа серверска инфраструктура која овакав приступ подржава. Дискутују се изазови које пред решење поставља потреба за осигурањем безбедности података. Сагледава се потенцијал који употреба мобилног приступа клауду доноси организацијама. Предлажу се правци даљег истраживања.

Ласт модифиед онуторак, 29 децембар 2015 13:17
  • Кључне речи: 2G/3G, APN, GGSN, IP/MPLS, клауд, виртуелизација
  • Датум објављивања: недеља, 27 децембар 2015