Logo
Print this page

Prepoznavanje i ekstrakcija struktuiranih podataka prikaznih na veb stranicama

Abstrakt:  U ovom radu predložen je metod za automatsko prepoznavanje i ekstrakciju informacija, koje odgovoraju predefenisanom kriterijumu, sa jedne ili više veb stranica, čiji je proizvod skup uređenih parova opisa i vrednosti podataka. Ako pronađeni opis podatka postoji u do sada rekonstruisanoj bazi podataka, njegova vrednost se ažurira na odgovarajući način. U slučaju da opis podatka dobijenog ekstrakcijom ne odgovara nijednom do sada sačuvanom u rekonstruisanoj bazi podataka, on postaje kandidat za dodavanje u bazu.

  • Ključne reči: data mining, information retrieval, pattern mathching, reverse engineering, search engine
  • Datum objavljivanja: ponedeljak, 28 decembar 2015
© 2003-2014 Računarski fakultet - Beograd