Апликација за евиденцију спортских резултата - AESR

Апликација за евиденцију спортских резултата (AESR) је веб апликација намењена прикупљању и публиковању спортских резултата. У раду је описана сврха саме апликације, архитектура, начин публиковања података и публиковање прве књиге помоћу AESR апликације.

Ласт модифиед онуторак, 21 јун 2016 12:02