Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода

Пратећи Муров закон, рачунари су у последње две деценије постали хиљаду пута јачи. Тиме је омогућено релативно брзо извршавање и најсложенијих рачунарских симулација, како физичких тако и апстрактних система. У овом раду анализиран је и симулиран један постојећи физички систем – служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода, а у циљу побољшања рада саме службе. Модел катастра дефинисан је блок дијаграмом а затим кодиран у симулацију ГПСС програмским језиком. ГПСС (Генерал Пурпосе Симулатион Сyстем) је програмски језик за симулацију дискретних догађаја. За извршење симулације коришћено је интегрисано развојно окружење ГПСС Wорлд. Резултат симулације даје увид у степен искоришћености система и његових делова. На основу тих података осмишљен је, представљен и симулиран ефикаснији модел службе за катастар непокретности.

Ласт модифиед онпонедељак, 26 март 2018 14:52
  • Кључне речи: ГПСС, редови чекања, симулација дискретних догађаја, стохастична симулација
  • Датум објављивања: уторак, 15 децембар 2015
Море ин тхис цатегорy: « Пројекат универзитетске мреже