М. Прокопијевић

Рачунарски факултет, Универзитет Унион
Кнез Михаилова 6/6
Београд, 11000
Србија

Софтвер за примену мултифракталне анализе при класификацији метастатских тумора костију

Абстракт:

Абстракт:  Мултифрактална анализа се показала као прецизно средство за класификацију карцинома, с тим што сам процес још увек није довољно аутоматизован за примену у медицинској дијагностици. По извршеној мултифракталној анализи, потребно је обрадити резултате и правилно их класификовати. У овом раду је приказана аутоматизација процеса дијагностике. Циљ је успешно применити мултифракталну анализу као помоћно дијагностичко средство.

Кључне речи: дијагностичко средство, метастатски тумор, мултифрактална анализа
Објављен на сајту: субота, 21 фебруар 2015
Тип рада: Научни радови

Паралелизација Monte Carlo метода и њихова примена у рачунању интеграла

Абстракт:

Monte Carlo методи се примењују када је немогуће применити теорију или кад теорија не постоји. С друге стране паралелизација је сигурна алатка за убрзање извршавања алгоритма. У овом раду је показано како се паралелизацијом Monte Carlo metoda, Kvazi-Monte Carlo (MISER) алгоритма, уз коришћење MPI библиотеке, може убрзати израчунавање једнодимензионалних и вишедимензионалних интеграла.

Кључне речи: Monte Carlo, MISER, интеграција
Објављен на сајту: субота, 19 фебруар 2011
Тип рада: Стручни радови
Субсцрибе то тхис РСС феед