Реализација Интернет приступа у приградским аутобусима уз употребу бежичне технологије

Абстракт:

Овај рад представља могућности увећања профита за предузећа која организују аутобуски превоз, погодујући потрошачима, без великог почетног улагања и трошкова одржавања. Овде је представљен начин реализације Интернет приступа у аутобусу преко GPRS/EDGE/HSDPA сигнала, док се крајњи потрошачи (путници аутобуса) повезују путем WiFi бежичне технологије. У овом раду су такође дати разлози због чега је коришћен управо WiFi, а не Bluetooth технологија. Као приступне тачке и рутере, у предложеном решењу се користи МикроТик сервер.

Кључне речи: access point, Интернет приступ, EDGE, GPRS, HSDP, микротик, wireless.
Објављен на сајту: уторак, 06 април 2010
Тип рада: Стручни радови

Multicast рутирање open-source платформом - XORP

Абстракт:

Интеграцијом софтверског рутера у embedded системе добија се могућност најсавременијих рутера, по знатно приступачнијој цени. Сервиси преноса ТВ и радио сигнала преко IP мреже, заживљавају тек коришћењем multicast ruting протокола. Multicast рутирање је тренутно функција само скупих хардверских решења. XORP open-source платформа нуди multicast рутирање кроз софтверски рутер, са могућношћу интеграције у јефтине embedded системе.

Кључне речи: alix, soekris, embedded, multicast, рутирање, XORP, VLC
Објављен на сајту: понедељак, 22 март 2010
Тип рада: Стручни радови