Поређење онтологијских едитора

Аутори: Emhimed Salem Alatrish
Абстракт:

У овом раду разматра се неколико софтверских алата везаних за семантички веб. У ствари, пет онтологијских едитора је описано и упоређено у овом раду. То су: Apollo, OntoStudio, Protégé, Swoop i TopBraid Composer Free Edition. Описане су структура и основне особине ових едитора, као и начин како се користе. Главни критеријум за поређење ових едитора је могућности употребе и примене у различитим апликацијама.

Кључне речи: Apollo, Ontologies, Ontology building tools, OntoStudio, Protégé, Semantic Web, Swoop, TopBraid Composer Free Edition.
Објављен на сајту: недеља, 16 децембар 2012
Тип рада: Научни радови

Анализа рендген снимка плућа

Абстракт:

Постоји доста проблема за које је тешко наћи конвенционални алгоритам за њихово решавање. Неки се не могу решити на лак начин коришћењем традиционалних метода, а неки су чак и нерешиви. Проблем анализе рендген снимка грудног коша је један од њих. Рано откривање појединих болести попут: туберкулозе плућа и срчаних проблема је могуће путем анализе рендген снимка грудног коша. Ова анализа је временски захтевна и неретко захтева заједнички рад доктора различитих специјалности. Са друге стране број снимака је у сталном порасту те благовремена анализа није могућа услед недостатка медицинског особља или њихове презаузетости. Јавља се потреба за софтверским алатом који је у стању да брзо анализира снимке и да их сортира по медицинском стању и хитности. Овај рад предлаже и доказује концепт заснован на неуралним мрежама и њиховој примени у анализи рендген снимка плућа.

Кључне речи: Анализа рендген снимка, неуралне мреже, распознавање облика
Објављен на сајту: недеља, 10 јун 2012
Тип рада: Стручни радови

Алгоритми за решавање вишедимензионалног Бин пацкинг проблема

Абстракт:

Бин пацкинг проблем спада у класу проблема оптимизације који има широку примену у разним пољима који укључују паковање, распоређивање и слично. У овом раду биће описано више алгоритама који решавају овај проблем. Дати су њихови описи и имплементације. Такође, биће представљени резултати ефикасности сваког од описаних алгоритама.

Кључне речи: Бин пацкинг алгоритам, генетски алгоритам, оптимизација
Објављен на сајту: понедељак, 07 мај 2012
Тип рада: Научни радови

Анализа перформанси Мултицаст ВПН протокола у мрежи интернет сервис провајдера

Абстракт:

У раду је извршена анализа перформанси два мултицаст ВПН (Виртуал Привате Нетwорк) модела у МПЛС мрежи интернет сервис провајдера. Модели су симулирани коришћењем Дyнамипс софтверског алата и одговарајућих Цисцо ИОС оперативних система. Анализа емпиријских резултата добијених симулацијом оба модела наводи на закључак да нема значајнијих разлика у квалитету преноса мултицаст саобраћаја. ИП пакети у равни прослеђивања се прослеђују истом ефикашношћу и разлика у типовима енкапсулација мултицаст ВПН саобраћаја не утиче на перформансе. Закључено је да протоколи који утичу на креирање различитих типова мултицаст стабала у контролној равни тај процес креирања врше приближно истом брзином.

Кључне речи: БГП МДТ САФИ, ИП/ГРЕ, мЛДП, МПЛС, Мултицаст ВПН, МВПН, Росен драфт
Објављен на сајту: понедељак, 27 фебруар 2012
Тип рада: Научни радови