Визуелно анотирање веб садржаја семантичким подацима

Абстракт:

Иако су технологије семантичког веба одавно на зрелом нивоу, прохватање семантичког веба је до сада било врло споро. Да би било повода за развој семантичких сервиса, морају постојати семантички подаци које ће сервиси користити. Стварање семантичких података аутоматским екстактовањем и процесирањем постојећих података са веба је први корак који је у одређеној мери испуњен. Други корак је да се обичним корисницима веба који стварају велики део садржаја, обезбеде алати за лако стварање семантичког садржаја. У овом раду је развијен и приказан алат за анотирање веб страница семантичким подацима у мицродата формату. Алат је додатак за ТинyМЦЕ едитор тако да се може користити у разним системима за управљање садржајем.

Кључне речи: семантички веб, анотирање, мицродата, тинyмце
Објављен на сајту: понедељак, 01 децембар 2014
Тип рада: Стручни радови

Аутономна возила: почетак и примена роботизованих возила у саобраћају

Аутори: М. Кајтез
Абстракт:

Абстракт:  Кроз овај рад на тему аутономних возила истраживане су техничке карактеристике самих возила, њихових компоненти, технологије које су примењене, као и кључни системи. Поменута је и сама архитектура аутономних возила. Такође, да би се видела тренутна примена читаоцима је приближен и објашњен пројекат оваквог типа возила, у питању је Google возило – енг.: „Google driverless car“, као и примена и легализација њихових возила.

Кључне речи: аутономна возила, роботика, вештачка интелигенција, парадигме, сензори, навигација, технологија
Објављен на сајту: понедељак, 13 октобар 2014
Тип рада: Научни радови

Примена ZeroMQ и Protocol Buffers за комуникацију између апликација у SCADA систему

Аутори: А. Цветковић
Абстракт:

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) је рачунарски нтролисан систем за надгледање и управљање индустријским процесима. Састоји се од различитих компонената за прикупљање и пренос података и од софтвера који обезбеђује праћење и контролу постројења са једне локације. Да би систем исправно функционисао неопходна је брза и поуздана комуникација између свих SCADA апликација и контролних уређаја. У раду је укратко описана архитектура SCADA система и постојећи проблеми са комуникацијом између SCADA апликација. Детаљно је описано унапређење већ постојећег механизма комуникације базирано на RPC (Remote Procedure Call) технологији коришћењем ZeroMQ и Google Protocol Buffers библиотека. Ново решење знатно смањује комплексност и обезбеђује проширивост целог система управљања.

Кључне речи: SCADA, RPC, ZeroMQ, Protocol Buffers, комуникација, дистрибуција догађаја
Објављен на сајту: субота, 22 новембар 2014
Тип рада: Научни радови

Неурална мрежа за класификацију метастатских тумора костију по примарном карциному

Абстракт:

Мултифрактална анализа се показала као прецизно средство за класификацију карцинома, с тим што сам процес још увек није довољно аутоматизован за примену у медицинској дијагностици. По извршеној мултифракталној анализи, потребно је обрадити резултате и правилно их класификовати, где улогу добијају неуралне мреже. Неуралне мреже су се показале као успешан метод класификације података, када подаци нису линеарно раздвојиви. У овом раду је приказана њихова примена ради утврђивања примарног карцинома у случајевима интраосеалних метастатских карцинома, као и аутоматизација процеса класификације. Циљ је успешно применити мултифракталну анализу као помоћно дијагностичко средство.

Кључне речи: класификација, метастазе, мултифрактална анализа, неуралне мреже
Објављен на сајту: субота, 12 јул 2014
Тип рада: Научни радови

Инжењеринг саобраћаја у MPLS VPN мрежама

Абстракт:

Са порастом броја уређаја на Интернету који имају своје IP адресе, класични протоколи рутирања, који усмеравају пакете на бази његове IP адресе, постали су неефикасни, тј. нису били у стању да одговоре све већим захтевима у погледу брзине обраде и прослеђивања пакета. Постали су уочљиви недостаци да класичан ИП не може да пружи неке сервисе који су временом постали значајни за озбиљне примене у области пружања телекомуникационих сервиса (QoS, traffic engineering, VPN,...), као протокол без успостављања конекције IP нема гаранција за QoS, проблем са рутирањем саобраћаја. Рад је базиран на MP-BGP протоколу као основом за имплементацију MPLS VPN мреже. Захваљујући TE (traffic engineering) ресурси мреже се могу користити много ефикасније и оптималније.

Кључне речи: MPLS, VPN, TE-traffic engineering, BGP, OSPF, QoS
Објављен на сајту: среда, 09 јул 2014
Тип рада: Стручни радови

Екстракција граматичких података на примеру Wiktionary пројекта

Абстракт:

Wiktionary је богат извор лингвистичког знања и пример успешне примене crowdsourcing модела. Знање у Wiktionary-ju је слабо структурирано, и да би се омогућила даља употреба тог знања потребно је да се представи у структурираном облику који ће моћи аутоматски да се процесуира и претражује. Структуре семантичког wеба су посебно погодне због развијених стандарда намењених за повезивање са другим семантичким базама знања. Основна екстракција Wiktionary-ja је већ урађена у оквиру DBpedia пројекта. У овом раду биће представљена екстракција детаљних граматичких података који се добијају спајањем неструктурираног садржаја који је смештен унутар различитих MediaWiki страница у XML dump fajlu. За пример ће се узети конјугације француских глагола, што је уједно за сада један од малобројних граматичких система са довољном сложеношћу који је обрађен на Wiktionary-ju. Главни проблем који ће бити решен је анализа и обрада подскупа MediaWiki система шаблона. На основу тог решења биће генерисане RDF тројке које ће у потпуности покривати све податке из домена који се тренутно налазе на Wiktionary-ju.

Кључне речи: Crowdsourcing, semantički web, Wiktionary
Објављен на сајту: уторак, 04 фебруар 2014
Тип рада: Стручни радови