Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода

Аутори: Стефан Димић
Абстракт:

Пратећи Муров закон, рачунари су у последње две деценије постали хиљаду пута јачи. Тиме је омогућено релативно брзо извршавање и најсложенијих рачунарских симулација, како физичких тако и апстрактних система. У овом раду анализиран је и симулиран један постојећи физички систем – служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода, а у циљу побољшања рада саме службе. Модел катастра дефинисан је блок дијаграмом а затим кодиран у симулацију ГПСС програмским језиком. ГПСС (Генерал Пурпосе Симулатион Сyстем) је програмски језик за симулацију дискретних догађаја. За извршење симулације коришћено је интегрисано развојно окружење ГПСС Wорлд. Резултат симулације даје увид у степен искоришћености система и његових делова. На основу тих података осмишљен је, представљен и симулиран ефикаснији модел службе за катастар непокретности.

Кључне речи: ГПСС, редови чекања, симулација дискретних догађаја, стохастична симулација
Објављен на сајту: уторак, 15 децембар 2015
Тип рада: Стручни радови

Пројекат универзитетске мреже

Абстракт:

Овај пројекат бави се планирањем рачунарске мреже која спаја све универзитете у Србији. Топологије локација дизајниране су по хијерархијском моделу компаније Cisco, који укључује три слоја - језгро мреже (core layer), слој дистрибуције и слој приступа. Разлози за овакав дизајн су поузданост, скалабилност, као и мања цена имплементације. Core layer је окосница мреже, укључује свичеве и каблове. Не бави се рутирањем унутар LAN-ова, већ се бави брзинама и омогућава поуздан пренос пакета. Слој дистрибуције бави се правилним рутирањем саобраћаја између подмрежа и VLAN-ова унутар мреже. Приступни слој повезује корисничке уређаје и бави се правилном доставом пакета ка њима.

Кључне речи: Пројектовање мреже, Оптичке комуникације, Triple Play мреже
Објављен на сајту: понедељак, 14 децембар 2015
Тип рада: Стручни радови