Препознавање и екстракција структуираних података приказних на веб страницама

Абстракт:

Абстракт:  У овом раду предложен је метод за аутоматско препознавање и екстракцију информација, које одговорају предефенисаном критеријуму, са једне или више веб страница, чији је производ скуп уређених парова описа и вредности података. Ако пронађени опис податка постоји у до сада реконструисаној бази података, његова вредност се ажурира на одговарајући начин. У случају да опис податка добијеног екстракцијом не одговара ниједном до сада сачуваном у реконструисаној бази података, он постаје кандидат за додавање у базу.

Кључне речи: data mining, information retrieval, pattern mathching, reverse engineering, search engine
Објављен на сајту: понедељак, 28 децембар 2015
Тип рада: Научни радови

Мобилни приступ клауду применом механизма вишепротоколног комутирања лабела

Абстракт:

Абстракт:  У овом раду се представља један од приступа клауду преко мобилних уређаја. Анализирају се предности клауда, виртуелизације и балансирања ресурсима у контексту мобилног приступа. Описује се једна могућа серверска инфраструктура која овакав приступ подржава. Дискутују се изазови које пред решење поставља потреба за осигурањем безбедности података. Сагледава се потенцијал који употреба мобилног приступа клауду доноси организацијама. Предлажу се правци даљег истраживања.

Кључне речи: 2G/3G, APN, GGSN, IP/MPLS, клауд, виртуелизација
Објављен на сајту: недеља, 27 децембар 2015
Тип рада: Научни радови

Роботски оперативни системи и њихова имплементација на PC архитектури

Абстракт:

Абстракт:  Главни проблем у развоју робота је недостатак заједничке платформе за комуникацију и сарадњу. Сваки пут када се покрене нови пројекат потребно је да се креира софтвер и хардвер од почетка. Да би се превазишао овај проблем разне роботске платформе су развијене, а данашња водећа платформа је роботски оперативни систем (Robot Operating System (ROS)). ROS је намењен да буде светски прихваћен роботски оперативни систем за индустријске апликације и научна истраживања. Овај рад представља главни концепт ROS, предности и поређења разних ROS и осталих приступа коришћених у роботици. Главни циљ рада је да представи PC имплементацију и употребу PC архитектуре као контролера робота.

Кључне речи: Оперативни системи, PC платформа, роботика, ROS
Објављен на сајту: субота, 10 октобар 2015
Тип рада: Научни радови

Оптимизација процедурално генерисаног дрвећа

Абстракт:

Линденмајерови системи (L-системи) јесу метод процедуралне генерације садржаја који се користи са успехом већ дуги низ година. Мана L-система јесте што се њихова правила и параметри морају ручно састављати. Генетски алгоритми (ГА) су метод оптимизације постојећих система. Комбиновањем L-система за генерисање садржаја и ГА за оптимизацију система, могуће је лако доћи до новог и квалитетног садржаја, без потребе да се проведе велика количина времена за подешавање правила и параметара.

Кључне речи: Генетски алгоритми, L-системи, Процедурално генерисање садржаја
Објављен на сајту: недеља, 20 септембар 2015
Тип рада: Научни радови

Валидација поузданости OmneT++ симулатора код бежичних сензорских мрежа

Абстракт:

Абстракт:  Овај рад садржи информације о симулацији и поузданости OmneT++ симулатора када су у питању сензорске мреже. Он садржи информације о различитим окружењима која се могу користити приликом симулације бежичних сензорских мрежа као и резултате симулације једне бежичне сензорске мреже употребом OmneT++ симулационог окружења.

Кључне речи: Бежичне сензорске мреже, OmneT++, симулација, ZigBee
Објављен на сајту: понедељак, 31 август 2015
Тип рада: Научни радови

Софтвер за примену мултифракталне анализе при класификацији метастатских тумора костију

Абстракт:

Абстракт:  Мултифрактална анализа се показала као прецизно средство за класификацију карцинома, с тим што сам процес још увек није довољно аутоматизован за примену у медицинској дијагностици. По извршеној мултифракталној анализи, потребно је обрадити резултате и правилно их класификовати. У овом раду је приказана аутоматизација процеса дијагностике. Циљ је успешно применити мултифракталну анализу као помоћно дијагностичко средство.

Кључне речи: дијагностичко средство, метастатски тумор, мултифрактална анализа
Објављен на сајту: субота, 21 фебруар 2015
Тип рада: Научни радови

Имплементација монада у програмској језику Swift 1.1

Абстракт:

Абстракт: Монаде су моћан и ефективан алат из арсенала функционалног програмирања. У овом раду ћемо показати како се ове структуре, настале у оквиру математичке теорије категорија, а популаризоване кроз програмски језик Haskell, могу имплементирати и користити у програмској језику Swift којим се израђују апликације за OS X и једну од две најпопуларније платформе, iOS.

Кључне речи: Haskell, монаде, Swift
Објављен на сајту: петак, 20 фебруар 2015
Тип рада: Научни радови