М. Томић

 

Оптимизација процедурално генерисаног дрвећа

Абстракт:

Линденмајерови системи (L-системи) јесу метод процедуралне генерације садржаја који се користи са успехом већ дуги низ година. Мана L-система јесте што се њихова правила и параметри морају ручно састављати. Генетски алгоритми (ГА) су метод оптимизације постојећих система. Комбиновањем L-система за генерисање садржаја и ГА за оптимизацију система, могуће је лако доћи до новог и квалитетног садржаја, без потребе да се проведе велика количина времена за подешавање правила и параметара.

Кључне речи: Генетски алгоритми, L-системи, Процедурално генерисање садржаја
Објављен на сајту: недеља, 20 септембар 2015
Тип рада: Научни радови
Субсцрибе то тхис РСС феед