Др Душан Вујошевић

Предлог једног приступа примени Амазон веб сервиса у развоју апликације

Абстракт:

Овај рад се бави имплементацијом Амазон веб сервиса (АWС), као најпопуларнијег сервиса рачунарства у облаку са циљем конструисања портала који служи писању рецензија и оцењивању од стране корисника. У раду се као пример користе рецензије за графичке новеле. За одабране сервисе се објашњава за шта се користе. Представља се како се иницијализују и конфигуришу. Упоређују се, са техничког и финансијског аспекта, концепт рачунарства у облаку и концепт поседовања уређаја и мрежне инфраструктуре. Образлажу се предности и мане примене Амазон веб сервис платформе у пројекту и даје се осврт на сервисе конкурентских компанија.

Кључне речи: Amazon veb servis, računarstvo u oblaku, recenzije.
Објављен на сајту: петак, 24 новембар 2017
Тип рада: Научни радови

Повећање употребљивости аналитичког решења у виду експонирања Најм модела као РЕСТфул сервиса

Абстракт:

Најм, платформа за аналитику података, доступна је као кориснички софтвер отвореног кода. Апликација за креирање је истовремено и платформа за извршавање модела, па дисеминација модела крајњим корисницима на овај начин може бити непрактична.
Стога смо развили и у раду описујемо један вид интерфејсирања Најм модела ка крајњем кориснику кроз прилагођен кориснички интерфејс. Користећи ПХП, модел експонирамо као РЕСТфул сервис и на примеру показујемо могућност интеграције Најм модела са софтвером који има веб интерфејс

Кључне речи: integracija, Najm, model, PHP, REST, servis
Објављен на сајту: среда, 27 септембар 2017
Тип рада: Научни радови

Систем за управљање клаудом коришћењем РЕСТ принципа

Абстракт:

У овом раду је представљена архитектура система за управљање клауд инфраструктуром који користи РЕСТ принципе и РЕСТ АПИ за комуникацију између дистрибуираних системских модула. Објашњавају се предности и мане представљених система и начина комуникације са клауд платформом на примеру Клаудстека. Наводе се примери њихове примене у реалном окружењу. Идеја за овакву архитектуру је резултат личне жеље да се превазиђу концептуалне грешке које су стварале практичне проблеме и ограничења у пружању услуга током и након двогодишњег развоја комерцијалне платформе за управљање клауд ресурсима на којој је рађено.

Кључне речи: Klaud arhitektura, REST, softverska arhitektura, distribuirani sistemi, sistemi bez stanja, klaud menadžment platforma
Објављен на сајту: уторак, 28 новембар 2017
Тип рада: Стручни радови

Мобилни приступ клауду применом механизма вишепротоколног комутирања лабела

Абстракт:

Абстракт:  У овом раду се представља један од приступа клауду преко мобилних уређаја. Анализирају се предности клауда, виртуелизације и балансирања ресурсима у контексту мобилног приступа. Описује се једна могућа серверска инфраструктура која овакав приступ подржава. Дискутују се изазови које пред решење поставља потреба за осигурањем безбедности података. Сагледава се потенцијал који употреба мобилног приступа клауду доноси организацијама. Предлажу се правци даљег истраживања.

Кључне речи: 2G/3G, APN, GGSN, IP/MPLS, клауд, виртуелизација
Објављен на сајту: недеља, 27 децембар 2015
Тип рада: Научни радови
Субсцрибе то тхис РСС феед