Стефан Димић

Рачунарски факултет, Универзитет Унион
Кнез Михаилова 6/6
Београд, 11000
Србија

Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода

Аутори: Стефан Димић
Абстракт:

Пратећи Муров закон, рачунари су у последње две деценије постали хиљаду пута јачи. Тиме је омогућено релативно брзо извршавање и најсложенијих рачунарских симулација, како физичких тако и апстрактних система. У овом раду анализиран је и симулиран један постојећи физички систем – служба за катастар непокретности Републичког геодетског завода, а у циљу побољшања рада саме службе. Модел катастра дефинисан је блок дијаграмом а затим кодиран у симулацију ГПСС програмским језиком. ГПСС (Генерал Пурпосе Симулатион Сyстем) је програмски језик за симулацију дискретних догађаја. За извршење симулације коришћено је интегрисано развојно окружење ГПСС Wорлд. Резултат симулације даје увид у степен искоришћености система и његових делова. На основу тих података осмишљен је, представљен и симулиран ефикаснији модел службе за катастар непокретности.

Кључне речи: ГПСС, редови чекања, симулација дискретних догађаја, стохастична симулација
Објављен на сајту: уторак, 15 децембар 2015
Тип рада: Стручни радови
Субсцрибе то тхис РСС феед