Igor Mijatovic

Игор Мијатовиц

Апликација за евиденцију спортских резултата - AESR

Апликација за евиденцију спортских резултата (AESR) је веб апликација намењена прикупљању и публиковању спортских резултата. У раду је описана сврха саме апликације, архитектура, начин публиковања података и публиковање прве књиге помоћу AESR апликације.

Познановић Бојан

{алумни}{запослење}
{фирма}Belit{/фирма}
{период}2012 - Тренутно запослење{/период}
{позиција}Software Developer{/позиција}
{/запослење}
{/алумни}

Пуача Илија

{алумни}{запослење}
{фирма}InsideMaps{/фирма}
{период}2013 - Тренутно запослење{/период}
{позиција}Senior Software Engineer{/позиција}
{/запослење}{запослење}
{фирма}PSTech{/фирма}
{период}2012 - 2013{/период}
{позиција}Software engineer{/позиција}
{/запослење}
{/алумни}

Контић Душан

{алумни}{запослење}
{фирма}NITES{/фирма}
{период}Септембар 2017 - Тренутно запослење{/период}
{позиција}Junior Software Developer{/позиција}
{/запослење}{запослење}
{фирма}Saga{/фирма}
{период}Фебруар 2017 - Август 2017{/период}
{позиција}System Integration Engineer{/позиција}
{/запослење}{запослење}
{фирма}BIS{/фирма}
{период}Новембар 2016 - Тренутно запослење{/период}
{позиција}Web програмер{/позиција}
{/запослење}{запослење}
{фирма}Hypo Alpe-Adria Bank{/фирма}
{период}Мај 2016 - Август 2016{/период}
{позиција}Foreign payments, Associate{/позиција}
{/запослење}
{/алумни}

Никитовић Бојан

{алумни}{запослење}{фирма}EneTel Solutions{/фирма}{период}Новембар 2016 – Тренутно запослење{/период}{позиција}Senior Software Development Engineer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}Infinite Leap{/фирма}{период}Јануар 2015 – Септембар 2016{/период}{позиција}Senior iOS Engineer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}Early Warning Labs, LLC{/фирма}{период}Децембар 2015 – Април 2016{/период}{позиција}Senior iOS Engineer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}New Frontier Group{/фирма}{период}Фебруар 2013 – Новембар 2015{/период}{позиција}iOS/Mobile Developer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}Freelancer{/фирма}{период}Септембар 2007 – Април 2015{/период}{позиција}iOS Mobile Engineer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}Noformat{/фирма}{период}Новембар 2010 – Април 2012{/период}{позиција}Senior iOS Developer{/позиција}{/запослење}{запослење}{фирма}ComTrade{/фирма}{период}Јануар 2009 – Новембар 2010{/период}{позиција}Software Developer{/позиција}{/запослење}{/алумни}

Миленковић Милош

{алумни}{запослење}
{фирма}360T{/фирма}
{период}Август 2016 - Тренутно запослење, Frankfurt Am Main Area, Germany{/период}
{позиција}Business Intelligence Developer{/позиција}
{/запослење}
{запослење}
{фирма}GroundLink{/фирма}
{период}Новембар 2008 - Јул 2016{/период}
{позиција}Senior developer{/позиција}
{/запослење}
{/алумни}

Препознавање и екстракција структуираних података приказних на веб страницама

Абстракт:  У овом раду предложен је метод за аутоматско препознавање и екстракцију информација, које одговорају предефенисаном критеријуму, са једне или више веб страница, чији је производ скуп уређених парова описа и вредности података. Ако пронађени опис податка постоји у до сада реконструисаној бази података, његова вредност се ажурира на одговарајући начин. У случају да опис податка добијеног екстракцијом не одговара ниједном до сада сачуваном у реконструисаној бази података, он постаје кандидат за додавање у базу.

Мобилни приступ клауду применом механизма вишепротоколног комутирања лабела

Абстракт:  У овом раду се представља један од приступа клауду преко мобилних уређаја. Анализирају се предности клауда, виртуелизације и балансирања ресурсима у контексту мобилног приступа. Описује се једна могућа серверска инфраструктура која овакав приступ подржава. Дискутују се изазови које пред решење поставља потреба за осигурањем безбедности података. Сагледава се потенцијал који употреба мобилног приступа клауду доноси организацијама. Предлажу се правци даљег истраживања.

Пројекат универзитетске мреже

Овај пројекат бави се планирањем рачунарске мреже која спаја све универзитете у Србији. Топологије локација дизајниране су по хијерархијском моделу компаније Cisco, који укључује три слоја - језгро мреже (core layer), слој дистрибуције и слој приступа. Разлози за овакав дизајн су поузданост, скалабилност, као и мања цена имплементације. Core layer је окосница мреже, укључује свичеве и каблове. Не бави се рутирањем унутар LAN-ова, већ се бави брзинама и омогућава поуздан пренос пакета. Слој дистрибуције бави се правилним рутирањем саобраћаја између подмрежа и VLAN-ова унутар мреже. Приступни слој повезује корисничке уређаје и бави се правилном доставом пакета ка њима.