После предаје рада

Радови послати за e-RAF Journal on Computing се анонимно рецензирају. Рецензенте одређује Уређивачки одбор. После рецензија Уређивачки одбор обавештава ауторе да ли су њихови радови прихваћени или одбијени. Прихватају се радови који добију позитивну оцену рецензената; ови радови ће бити објављени у електронском облику на сајту e-RAF Journal on Computing.

Након процеса рецензије, Уређивачки одбор часописа ће Вас е-маил поруком обавестити о прихватању/неприхватању Вашег рада. За радове за које Уређивачки одбор буде сматрао да су потребне измене, ауторима ће e-mailom бити послата потребна упутства.