Контакт

Универзитет Унион - Рачунарски факултет
Кнеза Михаила 6/VI
11000 Београд
 
Секретаријат
Трг републике 5/V
11000 Београд
 
Тел: 011-33-48-079, 011-33-48-081,
        011-26-27-613, 011-26-33-321

Библиотека - радно време:
10-19h
Секретаријат - радно време: 09-19h
Рачун број:
285-2271000000013-32 - Naša AIK banka
265-1100310002142-25 - Raiffeisen banka
Матични број: 17489453
ПИБ: СР102971356
Шифра делатности: 8542
ПДВ број: 130903121
E-mail адресе:
raf (@) raf.rs
sekretarijat (@) raf.rs
marketing (@) raf.rs

 

 

Пример уплатнице за плаћање школарине:

uplatnica skolarina

 

Пример уплатнице за плаћање припремне наставе:

uplatnica priprema