Ако на Рачунарском факултету упишем или завршим студијски програм Информационе технологије, да ли касније могу да пређем на неки други студијски програм?

 

У току студирања на студијском програму Информационе технологије можете у сваком тренутку прећи на неки други студијски програм. При томе, преузимате све обавезе са новог студијског програма (доплата школарине, нови предмети итд.). Признају се само предмети које сте положили на Информационим технологијама, а који се подударају са предметима новог програма. Треба, међутим, напоменути да су разлике између струковних и академских студија знатне.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079