Увод у безбедне e/m-government SOA системе

  • Ознака: 10.9937
  • Трајање: 2 дана

У овом курсу разматран је могући модел безбедног e/m-government система базираног на безбедним десктоп или JAVA мобилним апликацијама као и SOA-базираној e/m-government платформи. Предложени модел се састоји такође од додатних екстерних ентитета/сервера, као што су: PKI, XKMS, STS, UDDI и Time Stamping Authority. Један пример безбедног e/m-government online сервиса се посебно разматра: слање захтева за е/м-пријаву пребивалишта као и добијање е/м-пријаве пребивалишта (e/m-residence certificate) као одговор одговарајућег државног органа. Овај пример сценарија би могао да послужи као модел за било који e/m-government online сервис који се састоји од слања неких захтева ка e/m-government платформи и добијања одговора у облику одговарајућих порука или докумената који представљају легално валидне државне документе.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079