Безбедност бежичних и мобилних мрежа

  • Ознака: 10.9900
  • Трајање: 4 дана

БЕЗБЕДНОСТ БЕЖИЧНИХ И МОБИЛНИХ МРЕЖА

Први дан
• Бежична комуникација
• Стандарди бежичних мрежа
• Врсте бежичних мрежа
• Пропагације сигнала и физичка заштита приступа
• Идентификација мреже

Други дан
• Безбедност бежичне мреже
• Заштита филтрирањем корисника
• Аутентификација корисника мреже
• WEP енкрипција и дељени кључ
• Пасивни напад на WEP
• Напад понављања иницијалног вектора

Трећи дан
• Динамички кључеви
• WEP2
• WPA
• 802.1x и EAP
• Енкрипција података
• Ipsec

Четврти дан
• Напад Man-in-the-middle
• Напад Denial-of-service
• GSM
• IMEI, SIM, IMSI, Ki, Ks
• Frequency hopping

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079