Пословне апликације

Циљ и исход предмета

Стицање основних и примењених знања из области пословних апликација. Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима решава задатке из области пословних апликација и да примењује савремене технологије и алате из ове области.

Практична настава

Microsoft PowerPoint: Израда презентације на основу шаблона. Уметање и измена текстуалног садржаја. Табеле, графикони и дијаграми. Уметање и форматирање слика, облика и графичких објеката. Форматирање слајда. Анимационе шеме. Microsoft Word: Креирање стилова текста, табела и набрајања. Нумерисање страница. Уметање и промена објеката. Креирање и мењање дијаграма и графикона. Сортирање листи и табела. Израчунавање у табелама. Коришћење аутоматизованих алата за навигацију. Циркуларна писма. Структурирање документа коришћењем XML-а. Израда формата, позадине документа, индекса и садржаја. Microsoft Excel: Коришћење међузбирова. Дефинисање и примењивање напредних филтера. Груписање података и њихово представљање у форми оквирних приказа. Проверавање исправности уноса. Прављење и модификовање скупова ћелија у облику листи. Додавање сценарија, приказивање, затварање, преуређивање, обједињавање и приказивање у облику збирних сценарија. Израда извештаја. Функције за претраживање. Функције за базе података. Проналажење зависних ћелија у формулама и грешака. Проналажење погрешних података и формула. Извођење формула. Именовани скупови ћелија. Структурисање радних свезака коришћењем XМЛ-а. Израда и измена наменских формата података.