Web системи и технологије

Циљ и исход предмета

Разумевање и овладавање методима и техникама из веб система и технологија, концепти веб програмирања и добра праксу дизајна веб система, Студент треба да научи да интегрише различите фронт-енд веб технологије, напредну примену JavaScript језика, Angular.js, jQuery, AJAX и друге веб технологије и MySQL базу података. Кроз овај предмет студент ће бити упознат са основама пројектовања и програмирања серверске стране (back-end) тј. са серверским скриптинг програмским језицима: објектно-оријентисан PHP језик. Студент је овладао теоријским, методолошким и практичним знањима развоја веб система примењујући одређене веб технологије, која се примењују кроз употребу савремених техника, модела и процеса: Студент разуме и примењује принципе и правила пројектовања ефективног веб система; разуме и користи програмске скрипт језике HTML5, CSS3, LESS и SAAS у изради front-end веб апликације на бази MVC (Model View Controler) веб архитектуре. Студент разуме и користи JavaScript програмски скрипт језик, напредну библиотеку jQuery и Angular.js фрејмворк. Разуме и зна да користи технике пројектовања и програмирања серверске стране употребом серверског програмског објектно-оријентисаног PHP језика. Студент је оспособљен да повеже PHP и jQuery оквир, PHP и Angular.js, да изврши конекције на базе података.

Теоријска настава

Основе и значај инернета и World Wide Web-а. Основно о пројектовању веб апликација и пројектовању веб система, обрађују се примери добре праксе израде веб апликација и веб система. Принципи и правила ефективног веб дизајна. Примери грешака у веб пројекту. Примери доброг веб пројекта. Карактеристике HTML5 маркап језика, историја и развој CSS-а. Специфичности CSS3. MVC веб архитектура; SOA веб архитектура и вишеслојне веб апликације на бази J2EE платформе. Веза између HTML5, CSS3 и JavaScript-а. Опис презентације и начин коришћења LESS и SASS компајлирања у скрипт језицима. Инсталације и начин укључивања jQuery библиотеке итд. Пројектовање и програмирање серверске стране, серверски скриптинг програмски језици (као што је PHP ). Успостављање везе са базом, задавање упита, учитавање резултата, прекидање везе са базом итд., као и повезивање PHP програмског језика и jQuery оквира. Употреба оквира на клијентској страни на примеру Ангулар.јс оквира; Технике СЕО. Креирање напредних веб сервиса, структура SOAP и UDDI оквир. Имплементација Ајаx-а у веб апликацији, имплементација RestFull сервиса, карактеристике квалитеата и процеса тестирања једноставног веб система. Врсте напада и сигурност веб апликација, технике за осигурање безбедности веб апликација.

Практична настава

Примена HTML5 стандарда. Примери GET веб сервиса. Парсирање GET сервиса кроз програмски језик Јаваскрипт у формату JSON. Јаваскрипт примери POST и GET. Креирање сложенијих примера који демонстрирају коришћење HTML5 тагова и CSS3 визуелног приказа у оквиру унапред припремљене документациеј веб система “Резервација авио карата“ као пример доброг веб пројекта. Jquery библиотеке на примерима. Коришћење Bootstrap грид, форми, табела. Основе ПХП програмирања. Коришћење функција у PHP-у. Основне конекције на MySQL преко PHP-а. Креирање основног пројекта у Angular 2 оквиру.