Управљање пројектима

Циљ предмета

Да студенту помогне да понуде пројеката саставља тако да пројекти буду прихваћани, да би могао да у оквиру рачунарства ради оно што жели, шта год то било, тиме што у понудама посао сагледава као целину, са свим његовим кључним аспектима, тиме што познаје и прецизно употребљава терминологију на састанцима, у презентацијама и у припреми најразличитијих конкурсних документација. Студент је оспособљен за ефикасно учествовање у пројектима, тиме што препознаје потребу за одређеним менаџерским техникама и уме да их спроведе, тиме што избегава типичне замке и грешке, те тиме што се навикао на систематичност у послу. Студент је припремљен за руковођење пројектом. Студент је стимулисан на предузетништво. Студент је оспособљен за коришћење софтвера из домена управљања пројектима. Студент је оспособљен за развој софтвера из домена управљања пројектима. Студент има основно познавање одговарајућих стандарда међународног Института за управљање пројектима.

Теоријска настава

Предузетничка атмосфера и оснивање стартапа: техника лин канваса, образац стартап пича, дисруптивност и ризични капитал. Ризици и узроци неуспеха софтверских пројеката. Тимски рад у креативним делатностима, колективна интелигенција, тимске улоге и замке тимског рада. Каскадни аспекат животног циклуса пројеката у рачунарству, аспект парадигме прототипа, спирални аспекат; аспекти: V-модела, еволутивног инкременталног развоја, екстремног програмирања, агилног програмирања, синхронизације и стабилизације, развоја руковођеног тестирањем и оперативног развоја. Методологија Prins. Методологија Скрам: тимске улоге, спринт, састанци, кључни артефакти и техника канбан плоче. Пројекат унутар сложене организационе структуре. Животни циклус развоја организације. Претходна студија оправданости, студија оправданости и бизнис план. Инвестирање и метода свођења на садашњу вредност. Буџетирање и метода управљања зарађеном вредношћу. Прављење распореда активности на пројекту: анализа структуре пројекта, цртање мрежног дијаграма, метода критичног пута и минимизација трошкова пројекта зе задато трајање. Платформе: Примавера, Емес Проџект и Проџект Либре. Алати: Трело, 2-План, Калигра и Апач Алура. Управљање: квалитетом на пројекту, комуникацијама на пројекту, актерима и уговарањем. Проблем са агентима и информациона дистанца у софтверским пројектима. Правила и изазови консалтинга. Специфичности веома великих информатичких пројеката. Аутсорсинг и модалитети аутсорсинга. Етички аспекти управљања пројектима.

Практична настава

На вежбама се учи како користити Емес Проџект. Кроз планирање програма у овом алату студент се наводи да размишља у контексту основних аспеката пројекта. Такође, вежбају се задаци из мрежног планирања.