Рачунарске науке - Основне студије

Образовање студената за различите врсте послова, као што су пројектовање и развој сложених софтвера који користе базе података, развој софтвера различитих архитектура, развој апликација коришћењем савремених програмских језика и алата, развој системског софтвера и оперативних система, развој интелигентних система са елементима машинског учења, развој специјализованог софтвера који се заснива на сложеним алгоритмима и структурама података, развој софтвера за обраду велике количине података као и софтвера са елементима моделовања, рачунарске графике и визуелизације.

Студенти се на овом студијском програму кроз пројекте и практичне задатке припремају за реално радно окружење које подразумева аналитичко сагледавање проблема, креативан начин размишљања, рад у тиму, коришћење доступне документације, примену адекватног математичког апарата, пројектовање или употребу постојећих алгоритама, као и употребу одговарајућих технологија и парадигми програмирања.